Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 116

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1550 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VII.6.2019 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI.1.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żagańskiego
2019 1209 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI.10.2019 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń w budynkach i gruntach oddanych w trwały zarząd, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żagański.
2019 436 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV.3.2019 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowego domu samopomocy pod nazwą „Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Szprotawie”.
2018 3024 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III.2.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2019.
2018 2823 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II.9.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2018 2824 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II.16.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2019.
2018 2749 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr I.7. 2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
2018 2236 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.9.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żagański oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć.
2018 2235 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.1.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żagańskiego
2018 2238 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.10.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2018 2237 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.6.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI.3.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 12 lutego 2018r w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1719 2018-07-10 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Żagań o statusie miejskim zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w 2018 roku.
2018 687 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII.9.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 9 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/17/2002 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 27 czerwca 2002 r.
2018 415 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXI.3.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 416 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXI.19.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2017 2861 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX.1.2017 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2018.
2017 2717 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX.2.2017 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2018
2017 2718 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX.8.2017 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
2017 2719 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX.10.2017 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 2139 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII.4.2017 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie określenia zasad, sposobów i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Żagańskiemu
2017 2130 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII.5.2017 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie określenia zasad, sposobów i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Żagańskiemu i jednostkom organizacyjnym powiatu
2017 813 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV.13.2017 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 631 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIII.3.2017 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 w Szprotawie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie.
2017 632 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIII.4.2017 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniajacego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu.
2016 2703 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXI.2.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2017
2016 2702 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXI.8.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2017.
2016 2296 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XX.1.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nauczycielskich dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żagański.
2016 2257 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX.4.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół z terenu Powiatu Żagańskiego, dla których organem prowadzącym jest powiat żagański.
2016 2258 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX.5.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016 1816 2016-09-12 Uchwała Uchwała nr XVIII.9.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII.4.2015 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2016
2016 1239 2016-06-10 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Żagań o statusie miejskim zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.
2016 728 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XIV.12.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Żagańskiego na lata 2016-2019
2016 623 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV.15.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy
2016 622 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV.13.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nauczycielskich dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żagański.
2015 2622 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr XII.6.2015 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2016.
2015 2621 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr XII.4.2015 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2016
2015 2434 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI.3.2015 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.w sprawie
2015 1738 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr IX.4.2015 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 236 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV.8.2015 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie utworzenia oddziałów dwujęzycznych w Liceum Ogólnokształcącym w Szprotawie oraz zmiany nazwy szkoły
2015 4 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr III.2.2014 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2015
2015 5 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr III.3.2014 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2015
2014 2423 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II.8.2014 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Żaganiu
2014 2422 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II.7.2014 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Żagańskiego
2014 2421 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II.5.2014 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowaniaw sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2014 2420 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II.4.2014 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2014 2419 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II.3.2014 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2014 1086 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXI.4.2014 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII.6.2013 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2014
2014 290 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIX.6.2014 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII.6.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Żagański
2013 749 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXI.15.2013 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Żagańskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 517 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XX.9.2013 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2013.
2013 119 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX.2.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2012 1545 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XV.19.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej.
2012 1544 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XV.18.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Tekstylno Handlowych w Żaganiu.
2012 1543 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XV.17.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu.
2012 1546 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XV.20.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Szprotawie.
2012 1549 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XV.23.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie.
2012 1548 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XV.22.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie.
2012 1547 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XV.21.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie.
2012 1539 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XV.13.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia 2 - letniej zasadniczej szkoły zawodowej  w 3 - letnią zasadniczą szkołę zawodową w Zespole Szkół Tekstylno Handlowych w Żaganiu
2012 1538 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XV.12.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia 2 - letniej zasadniczej szkoły zawodowej  w 3 - letnią zasadniczą szkołę zawodową w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
2012 1540 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XV.14.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia 2 - letniej zasadniczej szkoły zawodowej  w 3 - letnią zasadniczą szkołę zawodową w Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie
2012 1542 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XV.16.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu.
2012 1541 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XV.15.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia 2 - letniej zasadniczej szkoły zawodowej  w 3 - letnią zasadniczą szkołę zawodową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej
2012 1455 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XV.8.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żagańskiego
2012 1456 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XV.10.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2012 520 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XII.5.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych funkcjonujących na terenie Powiatu Żagańskiego.
2012 519 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XII.4.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu.
2012 521 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XII.6.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2012 523 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XII.8.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie pozbawienia niektórych dróg w Szprotawie kategorii dróg powiatowych.
2012 522 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XII.7.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2012.
2012 419 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XI.2.2011 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu żagańskiego na rok 2012.
2012 232 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XI.6.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku.
2011 2597 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X.6.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2011 2598 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X.7.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII.6.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Żagański
2011 2599 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X.8.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.4.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie założenia Powiatowego Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego w Szprotawie i włączenia w Zespół Szkół Ponadgimnajzalnych w Szprotawie.
2011 2110 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr IX.4.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 23 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Żaganiu
2011 2111 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr IX.6.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXIII/2/2009 Rady Powiatu Zagańskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nauczycielskich dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żagański.
2011 1797 2011-08-16 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie utworzenia i prowadzenia Publicznego Powiatowego Gimnazjum w Szprotawieprzy ul. Niepodległości 7,
2011 1765 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII.4.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie założenia Powiatowego Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego w Szprotawie i włączenia w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprtawie.
2011 1736 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VII.4.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad, sposobów i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Żagańskiemu.
2011 1737 2011-08-09 uchwała Uchwała nr VII.6.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Żagański.
2011 1738 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VII.7.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielenia i rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu dla przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska.
2011 1257 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI.11.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 13 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/2/2008 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2011 816 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V.8.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2011.
2011 817 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V.11.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku.
2011 745 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/2/2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu żagańskiego na rok 2011
2011 628 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/3/2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/2/2009 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie powiatu żagańskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 1411 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/8/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu
2010 1408 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/5/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie pozbawienia niektórych dróg w mieście Żagań kategorii dróg powiatowych
2010 1410 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/7/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Domu Dziecka w Szprotawie
2010 1409 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/6/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2010 1407 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/4/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobów i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Żagańskiemu i jednostkom organizacyjnym powiatu
2010 809 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/5/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
2010 524 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/3/2009 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu żagańskiego na rok 2010
2010 517 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXX/1/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 3 marca 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobów i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Żagańskiemu i jednostkom organizacyjnym powiatu
2010 518 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXX/4/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 3 marca 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2010
2010 520 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXX/10/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 3 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Żagańskiego
2010 519 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXX/5/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 3 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2010 430 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/7/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żaganiu
2010 168 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/9/2009 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
2010 15 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/2/2009 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żaganiu
2009 2118 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/2/2009 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie powiatu żagańskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 1575 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/4/09 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 15 września 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie powiatu żagańskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 1574 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/3/09 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 15 września 2009r. w sprawie zaliczenia nowo wybudowanego odcinka drogi krajowej łączącej drogę powiatową Nr 1064F, ul. Żelazna w Żaganiu z obwodnicą m. Żagania w ciągu drogi krajowej Nr 12 do kategorii dróg powiatowych
2009 1576 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/5/09 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 15 września 2009r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w szkołach i palcówkach oświatowo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żagański
2009 1578 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/8/09 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 15 września 2009r. w sprawie pozbawienia ul. Hutniczej w Iłowej kategorii drogi powiatowej
2009 1577 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/6/09 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 15 września 2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, dla których organem prowadzącym jest Powiatu Żagański
2009 1339 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/4/09 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żagański
2009 1322 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXI/1/08 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żagańskiego na rok 2009
2009 887 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/11/09 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie likwidacji internatu dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Żagański na terenie Miasta Żagania
2009 754 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/2/09 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określajacego wysokosć oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nauczycielskich dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli jednostek oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Powiat Żagański
2009 178 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXI/8/08 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia trzyletniego Technikum uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Szprotawie
2009 179 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXI/10/08 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom w 2009r. dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nauczycielskich dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żagański
2009 180 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXI/15/08 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/4/01 z dnia 30 października 2001r. w sprawie zatwierdzenia ramowego regulaminu dysponowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009 82 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/2/08 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 83 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/7/08 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Mechanicznych w Żaganiu na Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu