Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 105

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 763 2019-03-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/19/2019 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 stycznia 2019 r.
2019 324 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr III/26/2019 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2019.
2018 3062 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Żarskiego.
2018 3063 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/255/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.
2018 2547 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/253/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży w Powiecie Żarskim”.
2018 2514 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLI/255/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.
2018 2513 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLI/254/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2019.
2018 2516 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLI/257/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać projekty.
2018 2515 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLI/256/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalania Statutu Powiatu Żarskiego
2018 1942 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XL/247/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/146/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 – Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 1581 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/146/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3  Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 617 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2018.
2018 618 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/216/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2018 254 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.
2018 114 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018 r.
2017 2530 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.
2017 2300 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.
2017 2301 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/180/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 września 2017 r.
2017 2009 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/151/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2017
2017 2010 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2018.
2017 519 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2017.
2017 429 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa na 2017 r. Powiatu Żarskiego
2017 309 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Żarskiego dla niepublicznych szkół oraz niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 2611 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie Regulaminu korzystania z parkingów samochodowych na terenie nieruchomości Powiatu Żarskiego położonych w obrębie Olszyna gmina Trzebiel oraz w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody - obszar byłych Terminali Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie
2016 2566 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017
2016 2565 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żarski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2248 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Żarskim
2016 2247 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017
2016 1971 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2017.
2016 1970 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXI/120/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2016r. w sprawie Regulaminu korzystania z parkingów samochodowych na terenie nieruchomości Powiatu Żarskiego położonych w obrębie Olszyna gmina Trzebiel oraz w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody - obszar byłych Terminali Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie.
2016 1969 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2016r. uchwalenia powiatowego programu opieki nad zabytkami
2016 1754 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XX/111/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Nr XLIII/300/2014 Rady Powiatu w Żarach z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży w Powiecie Żarskim” z późniejszymi zmianami.
2016 1403 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalania Statutu Powiatu Żarskiego
2016 484 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XV/87/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016
2016 460 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/83/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Samochodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach i utworzenia zespołu pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach.
2016 242 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2016
2016 56 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 22 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na 2016 r. Powiatu Żarskiego
2015 1667 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr X/59/82015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2016.
2015 1180 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/49/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2015 1181 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/300/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży w Powiecie Żarskim”
2015 993 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2015 712 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2015 181 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2015.
2014 1958 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/310/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/296/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi powiatowej
2014 1957 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/309/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/297/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi powiatowej
2014 1960 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/315/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2015
2014 1959 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/314/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XLIII/300/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży w Powiecie Żarskim”
2014 1899 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/300/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży w Powiecie Żarskim”.
2014 1704 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/298/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2014 1703 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/297/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi powiatowej
2014 1702 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/296/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi powiatowej
2014 1303 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/291/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/198/2009 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia nauczycielom i wychowawcom zatrudnionym w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Żarski
2014 1030 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XL/276/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/78/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu Żarskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 771 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/275/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2014.
2014 359 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/260/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie powiatu żarskiego
2014 179 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/251/2013 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
2013 2566 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/2013 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/198/2009 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia nauczycielom i wychowawcom zatrudnionym w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Żarski
2013 2217 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/2013 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2014.
2013 2218 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/2013 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/78/2011 z dnia 29 listopada 2011 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu Żarskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 2059 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2013 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 1093F kategorii drogi powiatowej położonej na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
2013 623 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/2013 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2013.
2013 350 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na 2013 r. Powiatu Żarskiego
2013 342 2013-01-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie o sprostowaniu błędu pisarskiego
2012 2677 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2012 2314 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Żarach
2012 2315 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2013.
2012 1721 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego
2012 1722 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/80/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2012 1723 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie pozbawienia drogi nr 1111 F kategorii drogi powiatowej położonej na terenie Gminy Trzebiel.
2012 1701 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Powiecie Żarskim.
2012 1383 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach w trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową wchodzącą w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach
2012 1382 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku w trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku
2012 1385 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie statków i innych obiektów pływających i ich przechowywania na parkingach strzeżonych – na rok 2012.
2012 1384 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 - Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenia w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2012 904 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/106/2012 z dnia 09 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2012 767 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Wincentego Witosa w Żarach
2012 768 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2012.
2012 632 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 6 marca 2012r. w sprawie określenia zasad tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Żarski.
2012 633 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 6 marca 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2012.
2012 634 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 6 marca 2012r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żarski
2012 465 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2012 306 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XV/92/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2012r. Powiatu Żarskiego
2011 3030 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/58/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Żarskiego
2011 2917 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu Żarskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 2601 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/69/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29.09.2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych.
2011 2594 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych.
2011 2603 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2011 2602 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012.
2011 2082 2011-09-30 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2010
2011 1711 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 - Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenia w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 1647 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/58/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Żarskiego
2011 942 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/37/11 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2011.
2011 565 2011-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/32/11 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok Powiatu Żarskiego
2010 1818 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LII/275/10 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Powiatu Żarskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1202 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/264/10 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 27 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Nr XXXIX/258/2006 z dnia 17 stycznia 2006r.w sprawie likwidacji Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach, z siedzibą przy ul. Pszennej 2.
2010 857 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr Nr XLVII/254/10 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 25 maja 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych.
2010 631 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLV/249/10 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dotyczących działalności Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Zielonej Górze
2010 525 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XLII/230/09 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010
2010 279 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/240/10 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie ustalenia na rok 2010 rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego.
2010 256 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/242/10 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 11 marca 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobów i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Żarskiemu i jednostkom organizacyjnym powiatu
2009 2202 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XLI/227/09 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg powiatowych, położonego na terenie Gminy Przewóz.
2009 1001 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/08 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żarskiego na rok 2009
2009 755 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/09 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca 2009r. ucw sprawie zmiany statutu Powiatu Żarskiego
2009 756 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/09 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania niektórych dodatkówdo wynagrodzenia nauczycielom i wychowawcom zatrudnionym w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Żarski
2009 514 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/186/09 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie Powiatu Żarskiego