Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 104

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2106 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr 18/IV/2018 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2019 rok.
2019 1995 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr 55/X/2019 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Gorzowskiego od dnia 1 września 2019 roku.
2019 1426 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 44/IX/2019 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 144/XXIV/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorzowski.
2019 1427 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 45/IX/2019 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gorzowskiego w 2019 roku.
2019 184 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr 11/II/2018 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów na 2019 rok.
2019 186 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2018 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2019 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gorzowskiego.
2018 2286 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr 207/XXXIX/2018 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 24 września 2018 r. o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1404F położonego na działce ewidencyjnej nr 122/1 w miejscowości Wojcieszyce Gmina Kłodawa, poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
2018 2287 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr 208/XXXIX/2018 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 24 września 2018 r. o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej odcinki drogi nr 1282F położonego na działce ewidencyjnej nr 223/2, 224/3, 258/3, 224/2 w miejscowości Ulim, Gmina Deszczno, celem zaliczenia do dróg gminnych.
2018 2201 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr 202/XXXIX/2018 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gorzowskiego
2018 2185 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 203/XXXIX/2018 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok
2018 2186 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 206/XXXIX/2018 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego
2018 1555 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr 197/XXXVIII/2018 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie dotacji celowej udzielanej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych
2018 518 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 189/XXXV/2018 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie powiatu gorzowskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 519 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 191/XXXV/2018 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Gorzowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Gorzowski oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich.
2018 4 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr 176/XXXIII/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2018 rok.
2017 2472 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 164/XXXI/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2018 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gorzowskiego
2017 2473 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 165/XXXI/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów na 2018 rok
2017 2474 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 166/XXXI/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 224/XLI/2006 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w placówkach samorządowych powiatu gorzowskiego nie objętych regulacją ustawy – Karta Nauczyciela.
2017 2003 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr 157/XXVIII/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 144/XXIV/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorzowski.
2017 2004 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr 158/XXVIII/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.
2017 1951 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr 152/XXVII/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą
2017 1622 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr 148/XXV/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą.
2017 1623 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr 149/XXV/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu Gorzowskiego.
2017 1612 2017-07-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. z wykonania budżetu Powiatu Gorzowskiego za 2016 rok
2017 1483 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 144/XXIV/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorzowski.
2017 1482 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 143/XXIV/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą.
2017 1481 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 142/XXIV/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gorzowskiego w 2017 roku.
2017 850 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr 130/XXI/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 579 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr 129/XX/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego
2016 2779 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr 114/XIX/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2017 rok
2016 2418 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 107/XVIII/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów na 2017 rok
2016 2417 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 106/XVIII/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Gorzowskiego na lata 2017-2020”.
2016 2420 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 112/XVIII/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok
2016 2419 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 108/XVIII/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2017r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gorzowskiego
2016 1945 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr 104/XVII/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.
2016 1944 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr 102/XVII/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gorzowskiego w 2016 roku
2016 1429 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr 88/XV/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gorzowskiego za 2015 rok.
2016 1428 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr 95/XV/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego
2016 1427 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr 93/XV/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Gorzowskiego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania.
2016 1414 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 92/XV/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia symboli Powiatu Gorzowskiego: herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, pieczęci, sztandaru, Laski Przewodniczącego Rady Powiatu Gorzowskiego i Łańcucha Starosty Gorzowskiego.
2016 916 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr 85/XIV/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gorzowskiego.
2016 915 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr 84/XIV/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie dotacji celowej udzielanej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych.
2016 914 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr 82/XIV/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Gorzowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Gorzowski oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich.
2016 523 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 80/XIII/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Gorzowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Gorzowski oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich.
2016 521 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 79/XIII/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
2016 60 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr 66/XII/2015 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2016 rok.
2015 2757 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr 69/XII/2015 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gorzowskiego w 2016 roku
2015 2758 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr 71/XII/2015 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2016r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gorzowskiego
2015 2759 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr 72/XII/2015 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 59/XI/2015 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych.
2015 2358 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 61/XI/2015 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2015 2359 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 62/XI/2015 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Gorzowskiego przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2357 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 59/XI/2015 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych.
2015 1697 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr 56/X/2015 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok.
2015 1696 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr 54/X/2015 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów na 2016 rok.
2015 1517 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr 50/IX/2015 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Gorzowskiemu i podległym Powiatowi Gorzowskiemu jednostkom organizacyjnym, udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz ustalenia organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
2015 1314 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr 42/VIII/2015 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gorzowskiego za 2014 rok.
2015 110 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr 11/III/2014 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok.
2015 38 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr 16/III/2014 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gorzowskiego w 2015 roku
2014 2233 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr 217/XXXVI/2014 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2015 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gorzowskiego.
2014 1919 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 212/XXXV/2014 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów na 2015 rok.
2014 1918 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 210/XXXV/2014 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok
2014 1460 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr 200/XXXIII/2014 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gorzowskiego za 2013 rok.
2014 1034 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr 195/XXXII/2014 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Witnicy
2014 93 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr 176/XXIX/2013 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gorzowskiego w 2014 roku
2014 94 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr 177/XXIX/2013 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2014 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gorzowskiego
2013 2902 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr 168/XXVIII/2013 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i parkowanie pojazdów na 2014 rok.
2013 2901 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr 166/XXVIII/2013 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok.
2013 1054 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr 140/XXI/2013 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2013 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gorzowskiego.
2013 1055 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr 141/XXI/2013 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego.
2013 785 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 139/XX/2013 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Gorzowskiego przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 536 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr 133/XIX/2013 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2013 rok
2013 221 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 132/XVIII/2012 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą w 2013 roku.
2012 2650 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 118/XVII/2012 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2012 2653 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 117/XVII/2012 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.
2012 2654 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 122/XVII/2012 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i parkowanie pojazdów na 2013 rok.
2012 1766 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr 113/XVI/2012 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 102/XV/2012 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i parkowanie pojazdów na 2012 rok.
2012 1767 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr 114/XVI/2012 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 września 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 1414 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 102/XV/2012 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i parkowanie pojazdów na 2012 rok.
2012 1415 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 103/XV/2012 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2012 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gorzowskiego.
2012 978 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 86/XIV/2012 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 608 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr 81/XIII/2012 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.
2012 368 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr 61/XII/2011 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok.
2012 369 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr 65/XII/2011 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą w 2012 roku.
2012 351 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr 58/XII/2011 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Powiatu Gorzowskiego na 2012 rok.
2011 1258 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr 38/VII/2011 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą.
2011 898 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr 34/V/2011 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą.
2011 825 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr 13/II/2010 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2011 rok.
2011 682 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 30/IV/2011 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 rok.
2011 386 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr 28/III/2011 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą w 2011 roku.
2011 315 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr 255/XXXIII/2010 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
2010 1884 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 272/XXXV/2010 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą.
2010 1576 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr 282/XXXVI/2010 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 22 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą.
2010 1040 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr 263/XXXIV/2010 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 22 czerwca 2010r.
2010 894 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr 232/XXXI/2009 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2010 rok
2010 560 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr 243/XXXII/2010 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 221/XXXI/2009 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą.
2010 561 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr 247/XXXII/2010 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 230/XXXI/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą w 2010 roku.
2010 166 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr 222/XXXI/2009 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą
2010 165 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr 221/XXXI/2009 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą.
2010 167 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr 230/XXXI/2009 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą w 2010 roku.
2009 2117 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr 219/XXX/2009 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 211/XXVIII/2009 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 22 września 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gorzowskiego.
2009 1671 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr 209/XXVIII/09 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 22 września 2009r. w sprawie przyjęcia nowego statutu Domu Pomocy Społecznej "Dom Seniora" w Kostrzynie nad Odrą
2009 1672 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr 211/XXVIII/09 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 22 września 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Gorzowskiego
2009 885 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/179/09 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli jednostek oświatowych, dla których Powiat Gorzowski jest organem prowadzącym
2009 515 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/09 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 3 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu