Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 109

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1816 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Krośnieńskiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 1817 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Krośnieńskiego na 2019 rok
2019 1299 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 3104F ul. Pułaskiego w m. Krosno Odrzańskie kategorii drogi powiatowej
2019 424 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/26/2019 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2019 rok
2018 2997 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/243/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 października 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 2998 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/24/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. o uchyleniu uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie pozbawienia drogi nr 3104F ul. Pułaskiego w m. Krosno Odrzańskie kategorii drogi powiatowej
2018 2995 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Krośnieńskiego
2018 2996 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
2018 2722 2018-11-27 Uchwała Uchwała nr I/9/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Krośnieńskiego
2018 2338 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 2337 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
2018 2339 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 2341 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/247/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Krośnieńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł
2018 2340 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/245/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu Krośnieńskiego
2018 2052 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 7 września 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 3104F ul. Pułaskiego w m. Krosno Odrzańskie kategorii drogi powiatowej
2018 1518 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/153/2005 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 2 lutego 2005 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i bibliotekarzy bibliotek publicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, w szkołach i jednostkach organizacyjnych, dla których Powiat Krośnieński jest organem założycielskim
2018 1519 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/271/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński
2018 1520 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/176/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Krośnieńskiego
2018 801 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/219/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Krośnieńskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2017 2768 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej powiatu na 2018 rok
2017 2442 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2017 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”
2017 2443 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2017 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 1492 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2017 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Domu Dziecka w Krośnie Odrzańskim
2017 788 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2017 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Krośnieńskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2016 2677 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej powiatu na 2017 rok
2016 2642 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 2641 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
2016 1312 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XV/127/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród, stypendiów i wyróżnień dla zawodników i trenerów wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie kultury fizycznej oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2016 1311 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XV/126/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i stypendiów za osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury oraz opieki nad zabytkami
2016 851 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/100/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie utworzenia Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie
2016 628 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XII/101/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami w Powiecie Krośnieńskim na lata 2016-2019”
2016 627 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XII/100/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 marca 2016r. w sprawie utworzenia Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie
2016 82 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XI/76/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok
2016 30 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XI/92/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Krośnieńskiego przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 3 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę XIX/176/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 września 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Krośnieńskiego
2016 4 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XI/93/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”
2015 2112 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr X/73/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 1859 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr IX/68/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2015 1632 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Krośnieńskiego
2015 280 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/22/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015
2015 59 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2015 21 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr II/20/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/176/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 września 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Krośnieńskiego.
2014 2101 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/369/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi, oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 1683 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/356/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2014
2014 1305 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/348/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2014
2014 1120 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/340/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2014
2014 1048 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/328/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych
2014 1047 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/327/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród sportowych i wyróżnień dla zawodników za osiągnięty wynik sportowy oraz trenerów
2014 1046 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/326/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami
2014 1045 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/325/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2014 984 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/336/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2014
2014 827 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/319/ 2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2014
2014 413 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/305/ 2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2014
2014 393 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/303/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 6 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/271/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński
2013 2827 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/ 2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014
2013 2807 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/298/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2013
2013 2541 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/291/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2013
2013 2499 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/285/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
2013 2500 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/286/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi, oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 2454 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/282/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2013
2013 2245 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/284/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 31 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/176/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 września 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Krośnieńskiego
2013 2132 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/262/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2013
2013 2133 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXX/270/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 3 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr VI/43/2007 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 marca 2007r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński
2013 2113 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/274/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Krośnieńskiego
2013 1837 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/254/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2013
2013 1765 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/249/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Krośnieńskiego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2012 rok
2013 1764 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/251/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krośnieńskiego
2013 1308 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXV/228/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie przekształcenia Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim
2013 1307 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXV/227/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie przekształcenia Liceum Uzupełniającego dla młodzieży w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie
2013 1310 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXV/232/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim
2013 1309 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXV/230/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie
2013 906 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/223/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2013 590 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/218/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Krośnieńskiego.
2013 362 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/200/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2013
2013 266 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/203/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XX / 153 /2005 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 2 lutego 2005 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, w szkołach i jednostkach organizacyjnych oświaty, dla których Powiat Krośnieński jest organem założycielskim
2013 267 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/192/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
2013 268 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/194/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 listopada 2012r. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi, oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 2113 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/185/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 października 2012r. w sprawieutworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Krośnieńskiego; utworzenia Powiatowego Domu Dziecka w Krośnie Odrzańskim oraz nadania statutów tworzonym jednostkom
2012 1855 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XIX/176/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Krośnieńskiego
2012 1754 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XIX/180/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 września 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/278/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych akwenach wodnych Powiatu Krośnieńskiego
2012 1267 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVI/148/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/271/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński
2012 1116 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVI/153/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Gubinie i włączenia jej do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. St. Staszica w Gubinie.
2012 1114 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVI/155/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim.
2012 1115 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVI/154/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 3 w Gubinie i włączenia jej do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. St. Staszica w Gubinie.
2012 1113 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr xvi/156/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. Uchwała w sprawie założenia: II Liceum Ogólnokształcącego w Gubinie i włączenia jego do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie.
2012 1008 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XV/ 131 /2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalonej opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2012 515 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 16 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/271/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 marca 2010 r.  w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński
2012 337 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/95/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012
2012 244 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XII/106/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/269/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad oraz trybu umarzania i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających powiatowi krośnieńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym
2011 2600 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/85/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
2011 2135 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr IX/72/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych akwenach wodnych Powiatu Krośnieńskiego
2011 2136 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr IX/77/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi, oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 1611 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/65/20011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Krośnieńskiego.
2011 1428 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/59/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie likwidacji Internatu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie
2011 1429 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/60/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie likwidacji szkół wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie
2011 983 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/ 48 /2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
2011 741 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr III/28/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2011
2010 1577 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/300/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 885 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński.
2010 856 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 278 /2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych akwenach wodnych Powiatu Krośnieńskiego.
2010 562 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XII/84/2004 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński.
2010 541 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/247/2009 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2010
2010 370 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad oraz trybu umarzania i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających powiatowi krośnieńskiemu lub jednostkom organizacyjnym,
2010 276 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 252 /2009 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom, placówkom oświatowo – wychowawczym i opiekuńczo – wychowawczym oraz zasad kontroli wykorzystania dotacji.
2010 277 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 258 /2009 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Krośnieńskiego.
2009 1314 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XXX/225/09 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 3
2009 1220 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 207 /2009 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonych przez Powiat Krośnieński
2009 615 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/09 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński
2009 266 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/08 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński