Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 87

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 136 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV.18.18 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2019 rok.
2019 59 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.14.18 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Międzyrzeckiego” na lata 2018- 2021.
2018 3072 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III.11.18 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia “Programu współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
2018 3073 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III.13.18 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Międzyrzeckiego
2018 3074 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III.17.18 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych wskutek wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, jeżeli odstąpiono od usunięcia pojazdu z powodu ustania przyczyny jego usunięcia
2018 2232 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIX.253.18 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu powiatu międzyrzeckiego
2018 2233 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIX.254.18 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 1168 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLV.230.18 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Ośrodka Wsparcia "Razem raźniej" w Skwierzynie
2018 356 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLII.219.18 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych prowadzonych na terenie powiatu międzyrzeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 36 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XL.204.17 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2018 rok
2018 1 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XL.208.17 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych prowadzonych na terenie powiatu międzyrzeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 2 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XL.209.17 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie powiatu międzyrzeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 15 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLI.211.17 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych w powiecie międzyrzeckim
2017 2659 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX.195.17 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia “Programu współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”
2017 2224 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.186.17 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Międzyrzeckiego” oraz tytułu „Zasłużony Obywatel Powiatu Międzyrzeckiego”
2017 2225 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.187.17 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych wskutek wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, jeżeli odstąpiono od usunięcia pojazdu z powodu ustania przyczyny jego usunięcia
2017 2035 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII.183.17 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany w statucie powiatu międzyrzeckiego
2017 1660 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXV.176.17 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu międzyrzeckiego
2017 731 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII.159.17 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Międzyrzeckiego
2016 2710 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII.140.16 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2017 rok
2016 2577 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII.136.16 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Międzyrzecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2572 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVII.135.16 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia “Programu współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”
2016 2126 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI.128.16 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2016 1751 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIV.118.16 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na okres nieoznaczony
2015 2604 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI.88.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu międzyrzeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 1967 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIV.78.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów
2015 1539 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XI.64.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej
2015 1246 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX.56.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie dopuszczenia zapłaty środków publicznych stanowiących dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego instrumentem płatniczym
2015 1245 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX.55.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 1241 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX.53.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie międzyrzeckim
2015 1240 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX.52.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
2015 1232 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX.51.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole
2015 1231 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX.50.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych oraz nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2015 1005 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr VIII.44.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu międzyrzeckiego
2015 894 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII.36.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany nazwy I Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu im. Heliodora Święcickiego
2015 749 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.28.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Technikum w Międzyrzeczu
2015 748 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.27.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Technikum w Międzyrzeczu
2015 747 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.26.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 31 marca 2015r. w sprawie nadania imienia Technikum nr 1
2015 746 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.25.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu
2015 745 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.24.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 31 marca 2015r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu
2015 744 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.23.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 31 marca 2015r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Międzyrzeczu
2015 245 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr IV.17.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2015 rok
2015 40 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr II.10.14 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmiany w statucie powiatu międzyrzeckiego
2014 1927 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LI.302.14 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 października 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów
2014 1840 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr L.296.14 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów
2014 1831 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr L.295.14 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2014 1830 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr L.294.14 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia “Programu współpracy powiatu międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”
2014 1329 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVII.286.14 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie utworzenia i przyjęcia statutu Powiatowego Ośrodka Wsparcia "Razem raźniej" w Skwierzynie
2014 1162 2014-06-06 Obwieszczenie Obwieszczenie RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Powiatu Międzyrzeckiego
2014 1035 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XLV.276.14 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 8 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na okres nieoznaczony
2014 1036 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XLV.277.14 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 8 maja 2014r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach
2013 2877 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLI.243.13 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2014 rok
2013 2368 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.233.13 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów
2013 2365 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.232.13 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy powiatu międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”
2013 1478 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXII.189.13 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
2013 978 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX.182.13 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
2013 494 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVII.171.13 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie powiatu międzyrzeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 7 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV.162.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok
2013 8 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV.164.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Międzyrzeczu
2013 9 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV.165.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu.
2012 2909 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV.163.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli.
2012 2497 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV.145.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów  usuwania i przechowywania pojazdów
2012 2498 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV.146.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych w powiecie międzyrzeckim
2012 2130 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIII.140.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
2012 2131 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIII.141.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 30 października 2012r. w sprawie uchwalenia “Programu współpracy powiatu międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.
2012 1633 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXI.129.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów
2012 1632 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXI.130.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego
2012 1434 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX.120.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
2012 1339 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XX.123.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w statucie powiatu międzyrzeckiego
2012 803 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XVII.112.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 804 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XVII.113.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
2012 612 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XVI.100.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 613 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XVI.101.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie założenia szkoły policealnej w Międzyrzeczu
2012 614 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XVI.103.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany nazwy Muzeum w Międzyrzeczu i nadania mu statutu
2011 2205 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rada Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych
2011 2206 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr X/60/11 Rada Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej
2011 2037 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/56/11 Rada Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie
2009 1562 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Międzyrzeckiego na 2009r.
2009 1222 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/09 z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole
2009 1221 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/09 z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych oraz nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2009 1223 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/09 z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie powiatu międzyrzeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 1225 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/09 z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na okres nieoznaczony
2009 1224 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/09 z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie powiatu międzyrzeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 886 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/220/09 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na okres nieoznaczony
2009 384 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XIX/142/08 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 28 maja 2008r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 149 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/177/08 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli na rok 2009
2009 150 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/178/08 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu dostarczania wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania w roku 2009