Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 165

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2156 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XII/58/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr X/51/19 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1961 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/51/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1561 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/50/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu słubickiego, od dnia 1 września 2019 roku
2019 598 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/34/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/16/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2019 roku
2019 333 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Słubicach
2019 334 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2019 roku
2018 3115 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2019
2018 2929 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2019 roku
2018 2384 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LIV/258/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
2018 2225 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LIII/252/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słubickiego
2018 2226 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LIII/254/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia wyskości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na rok 2019
2018 2227 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LIII/255/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu słubickiego
2018 1525 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr LII/249/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu słubickiego
2018 1526 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr LII/250/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, prowadzonych przez Powiat Słubicki
2018 1527 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr LII/251/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie „Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słubicki”
2018 1113 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr L/239/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, prowadzonych przez Powiat Słubicki
2018 422 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/227/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2018
2018 16 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/222/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia sztandaru, herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Powiatu Słubickiego
2018 17 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/224/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
2017 2574 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLV/216/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli
2017 2195 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/207/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
2017 2185 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/205/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów na rok 2018
2017 2186 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/206/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2018 roku
2017 1497 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/171/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 1498 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XL/182/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r.
2017 1465 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XLI/188/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2017 roku
2017 1071 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/177/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Słubickiego innym instrumentem płatniczym
2017 244 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/149/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2017
2017 243 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/146/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016
2017 262 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/156/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2017 roku
2016 2452 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/142/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016
2016 2451 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/140/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca Regulamin przyznawania stypendium i nagrody Starosty Słubickiego
2016 2252 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/137/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016
2016 2163 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/133/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 października 2016r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
2016 2141 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/132/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów na rok 2017
2016 2140 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXX/127/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 4 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016
2016 2143 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/136/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016
2016 2142 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/134/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2017 roku
2016 1256 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/90/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2016 roku.
2016 1255 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/89/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016
2016 1257 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/101/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016
2016 1259 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XXV/109/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Reczynek w gminie Ośno Lubuskie
2016 1258 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XXV/108/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016
2016 156 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/69/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015
2016 157 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/73/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słubickiego
2015 2130 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVI/65/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015
2015 2129 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVI/64/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2016 roku
2015 2128 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVI/63/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca Regulamin przyznawania stypendium i nagrody Starosty Słubickiego
2015 1871 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/60/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 października 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015
2015 1870 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/57/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 października 2015r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od tych czynności w roku 2016
2015 1775 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XIV/53/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015
2015 1627 2015-09-24 Uchwała Uchwała nr XIII/51/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 8 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015
2015 1287 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr X/46/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015
2015 1286 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr X/45/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę nr XLVIII/272/14 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2015 roku
2015 1285 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr X/44/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
2015 1042 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VIII/38/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 maja 2015r. zmieniająca uchwałę nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015
2015 913 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/33/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2015 roku
2015 912 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/30/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015
2015 817 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/25/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015
2015 408 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/18/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015
2015 149 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/14/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015
2014 1936 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/274/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów na rok 2015
2014 1935 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/273/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 października 2014r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
2014 1934 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/272/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 października 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2015 roku
2014 1773 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/265/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych
2014 1762 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/267/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu słubickiego
2014 1761 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/263/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/218/13 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2014
2014 1290 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/258/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 czerwca 2014r. o zmianie uchwały Rady Powiatu Słubickiego Nr XXXI/184/13 z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
2014 1289 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/256/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/218/13 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2014
2014 1203 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLV/252/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/218/13 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2014
2014 986 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/242/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/218/13 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2014
2014 806 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/237/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/218/13 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2014
2014 522 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XLII/234/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/218/13 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2014
2014 21 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/218/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2014 
2013 2878 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/222/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2014 roku
2013 2879 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/220/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 17 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/166/12 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2013
2013 2880 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
2013 2647 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów na rok 2014
2013 2648 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
2013 2649 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/166/12 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2013
2013 2469 2013-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słubickiego
2013 2293 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/166/12 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2013
2013 2073 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/166/12 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2013
2013 1984 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 3 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2013 roku
2013 1985 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 3 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/166/12 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2013
2013 1767 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 16 lipca 2013r. o zmianie uchwały Nr XXVII/166/12 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2013
2013 1595 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 czerwca 2013r. o zmianie uchwały Nr XXVII/166/12 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2013
2013 1379 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21 maja 2013r. o zmianie uchwały Nr XXVII/166/12 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2013
2013 1154 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
2013 1155 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2013 roku
2013 968 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/180/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2013 969 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/182/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 marca 2013r. o zmianie uchwały Nr XXVII/166/12 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2013
2013 884 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21 lutego 2013r. o zmianie uchwały Nr XXVII/166/12 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2013
2013 1 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2013 roku
2012 2932 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 grudnia 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok.
2012 2903 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2013
2012 2534 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na rok 2013
2012 2535 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok
2012 2536 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 listopada 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego  na 2012 rok
2012 1944 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/153/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 23 października 2012r. o zmianie uchwały Rady Powiatu Słubickiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słubickiego w 2012 r.
2012 1945 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/155/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 23 października 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok.
2012 1737 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 września 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok
2012 1605 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2012 1602 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok
2012 1295 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XXI/139/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2012 1296 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XXI/140/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 czerwca 2012r. o zmianie uchwały Rady Powiatu Słubickiego  w sprawie uchwalenia Programu Współpracy  Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
2012 1297 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XXI/142/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 czerwca 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok
2012 1177 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XX/129/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 maja 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok.
2012 1144 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XX/127/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
2012 901 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/119/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 marca 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/91/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2012 r.
2012 824 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XIX/121/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 marca 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok .
2012 553 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
2012 554 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słubickiego
2012 543 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21 lutego 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok.
2012 395 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII/100/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 31 stycznia 2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
2012 132 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/86/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu Rady Powiatu Słubickiego na 2011 rok
2012 100 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/91/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2012 roku
2012 56 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/85/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
2011 3034 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok
2011 2417 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XIII/79/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu Rady Powiatu Słubickiego na 2011 rok
2011 2171 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr XII/77/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok
2011 1986 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/75/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok
2011 1739 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/67/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słubickiego
2011 1740 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/69/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w latach 2011 – 2012
2011 1741 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/70/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok
2011 1649 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/71/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 lipca 2011r. o zmianie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach
2011 1399 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok
2011 1060 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/51/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 marca 2011r. o zmianie uchwały Nr III/26/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok
2011 1061 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/52/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Słubickiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2011 1062 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 marca 2011r.
2011 936 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/44/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Słubickiego realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2011 937 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/45/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie Stypendium i Nagrody Starosty Słubickiego w ramach lokalnego systemu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół oraz placówek Powiatu Słubickiego
2011 645 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr III/22/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 stycznia 2011r. o zmianie uchwały Nr II/12/10 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2011-2026
2011 649 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr III/23/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok
2011 467 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr II/18/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2011 roku
2011 434 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr II/14/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2010 r.
2011 424 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/31/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 stycznia 2011r. o zmianie uchwały Nr XL/213/09 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie utworzenia przez powiat słubicki niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słubicach
2011 425 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/33/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 8 lutego 2011r. o zmianie uchwały Nr XL/213/09 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie utworzenia przez powiat słubicki niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słubicach
2011 387 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/26/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok
2011 229 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr II/13/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok
2011 88 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr LIII/288/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach
2011 89 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr LIII/291/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2010 r.
2010 1978 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LI/283/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2010 r.
2010 1980 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LII/285/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1981 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LII/287/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2010 r.
2010 1336 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr L/279/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2010 r.
2010 1133 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/271/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2010 r.
2010 1123 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/268/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 czerwca 2010r. o zmianie uchwały Rady Powiatu Słubickiego Nr XLVIII/259/10 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2010 698 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/264/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2010 r.
2010 696 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/259/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 kwietnia 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2010 697 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/261/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 kwietnia 2010r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Zarząd Powiatu Słubickiego
2010 422 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/240/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2010 rok
2010 423 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLV/250/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2010 r.
2010 424 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/254/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2010 r.
2010 311 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XLV/251/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 23 lutego 2010r. o zmianie uchwały Nr XLIII/235/09 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2010 235 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/243/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagradzania nauczycieli
2010 64 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/235/09 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2010 65 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/237/09 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2010 roku
2009 1492 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XLI/221/09 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/141/08 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie Stypendium i Nagrody Starosty Słubickiego w ramach lokalnego systemu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół oraz placówek Powiatu Słubickiego
2009 1493 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XLI/227/09 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 września 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych
2009 1411 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XL/213/09 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia przez powiat słubicki niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słubicach
2009 1312 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/207/09 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30 czerwca 2009r. o zmianie uchwały Nr XXXII/170/09 z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2009 rok
2009 1313 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/208/09 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania statutu Szkole Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Słubicach
2009 574 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/09 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słubickiego
2009 291 2009-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/09 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2009 rok