Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 39

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1142 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania przez Powiat Strzelecko - Drezdenecki stypendium studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarskim – Program Stypendialny „Pielęgniarka”.
2019 1143 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Drezdenko w formie dotacji celowej na zadania z zakresu działalności gminnych instytucji kultury na rok 2019
2019 200 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019
2018 3101 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2018 3100 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego.
2018 3103 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/194/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki zmienionej uchwałą Nr XX/135/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/194/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki.
2018 3102 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w 2019 roku.
2017 1195 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2017 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjno- Rekreacyjno-Szkoleniowego w Dobiegniewie
2016 2750 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XX/141/2016 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
2016 2246 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2016 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
2016 2245 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2016 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
2015 272 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015
2015 122 2015-01-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2015 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie w 2015 r.
2015 66 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr II/18/2014 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2015 roku
2015 65 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego
2015 3 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr III/23/2014 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
2014 1861 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XL/322/2014 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 13 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego za wybitne wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecko-Drezdenecki
2014 1860 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XL/319/2014 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 13 października 2014r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 1630 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/308/2014 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 ”
2014 1619 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/312/2014 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/136/08 Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zakazu używania niektórych jednostek pływających na jeziorach Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego
2014 1222 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/303/2014 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Strzelecko-Drezdeneckiemu i jego jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 1064 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/278/2014 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 1056 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/2014 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego
2014 75 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/255/2013 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Zasłużony dla Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego” oraz zasad i trybu jego nadawania przez Radę Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego
2013 2867 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/2013 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
2013 2857 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/254/2013 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2013 2856 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/2013 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Strzelecko - Drezdeneckiego za wybitne wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecko - Drezdenecki
2013 2859 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/2013 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w 2014 roku
2013 2858 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/2013 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 2258 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/2013 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 ”
2013 1631 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXX/226/2013 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły
2013 1632 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2013 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Strzelecko-Drezdenecki udostępnionych dla przewoźników i operatorów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1633 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2013 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Strzelecko-Drezdenecki
2013 1350 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/2013 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego
2013 650 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXV/195/2012 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013
2012 2878 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2012 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w 2013 roku.
2012 2636 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/2012 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie na rok 2013”.
2012 2637 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/2012 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 2638 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2012 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki.