Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 70

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 2660 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLII/253/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/222/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka byłej drogi wojewódzkiej nr 181 w ciągu ul. Pierwszej Brygady w Drezdenku, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 160 (skrzyżowanie ulic Pierwszej Brygady, Kościuszki, Piłsudskiego, Sienkiewicza) do wybudowanego ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 181 w miejscowości Niegosław
2018 2562 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/257/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
2018 2540 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/259/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 2230 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLII/252/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”
2018 2229 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka byłej drogi wojewódzkiej nr 181 w ciągu ul. Pierwszej Brygady w Drezdenku, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 160 (skrzyżowanie ulic Pierwszej Brygady, Kościuszki, Piłsudskiego, Sienkiewicza) do wybudowanego ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 181 w miejscowości Niegosław
2018 1243 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/228/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki
2018 805 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki
2018 806 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 334 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/208/2017 Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 67 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018
2017 2826 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Nr XXXI/193/2017 r. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”
2017 2774 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w 2018 roku
2017 2773 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego
2017 2772 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2017 2257 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 2258 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”
2017 2012 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXX/184/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 2011 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/155/2017 Rady Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1677 2017-07-21 Porozumienie Porozumienie Powiatu Międzyrzeckiego; Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Międzyrzecki od Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udostępnieniu dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego miejsc całodobowych w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Razem Raźniej” w Skwierzynie tj. kierowania ich do Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Razem Raźniej” w Skwierzynie
2017 840 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2016 2747 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XX/135/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/194/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki
2016 2748 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XX/138/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
2016 2749 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XX/139/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2017 roku
2016 1972 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego instrumentem płatniczym
2016 1968 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 1054 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 9 maja 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/136/08 Rady Powiatu Strzelecko–Drezdeneckiego z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zakazu używania niektórych jednostek pływających na jeziorach Powiatu Strzelecko–Drezdeneckiego
2016 1053 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 9 maja 2016r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 308 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XI/86/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania nagrody Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury dla uczniów szkół podległych Powiatowi Strzelecko-Drezdeneckiemu
2016 96 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr X/78/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
2016 95 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr X/74/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania nagrody Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury dla uczniów szkół podległych Powiatowi Strzelecko-Drezdeneckiemu
2015 2792 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego
2015 2793 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, świadczących w powiecie strzelecko-drezdeneckim opiekę i wychowanie dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej
2015 2794 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr X/73/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2788 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 2787 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr X/65/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2016 roku
2015 1733 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 ”
2015 1731 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego za wybitne wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecko-Drezdenecki
2015 1726 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2012 1731 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 1 października 2012r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego Nr 3 w Strzelcach Krajeńskich dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich.
2012 1489 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia i włączenia Technikum w Strzelcach Krajeńskich do Zespołu Szkół w Strzelcach Krajeńskich.
2012 1488 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich.
2012 1491 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia i włączenia Technikum w Drezdenku do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku.
2012 1490 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia i włączenia Liceum nr 2 w Strzelcach Krajeńskich do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskich.
2012 1121 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVII/129/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego.
2012 1120 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 908 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
2012 909 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 910 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.
2012 650 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XV/111/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich.
2012 649 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/86/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 432 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku.
2012 433 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/77/11 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w 2012 roku.
2012 356 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr NR XIII/71/11 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012
2011 2545 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XII/69/11 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia na rok 2012 „Programu Współpracy Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie.
2011 1710 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr X/51/11 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 1503 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VII/32/11 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich.
2011 743 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011
2011 552 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr Nr II/ 14/10 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia na rok 2011 r. „Programu Współpracy Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie.
2011 385 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr II/ 17 /10 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w 2011 roku.
2010 1886 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr L/258/10 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 19 października 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego udzielenia ulg w spłacaniu należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych.
2010 1817 2010-12-10 uchwała Uchwała nr XLIX/249/10 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 16 września 2010r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu
2010 730 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/212/10 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2010 630 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLV/224/10 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich
2010 523 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XLI/199/09 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010.
2010 236 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/209/10 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w 2010 roku.
2010 102 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XLII/208/09 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drezdenku
2009 667 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/09 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich
2009 642 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/09 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 12 marca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych
2009 643 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/09 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczególowych warunków ich przyznawania, a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszakniowego
2009 359 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/09 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych