Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 58

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1562 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/47/19 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sulęcińskiego, od dnia 1 września 2019 roku
2019 787 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Sulęcińskiego na lata 2019-2022.
2019 599 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 335 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/35/19 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na rok 2019
2019 288 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2019 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Sulęcińskiego
2018 3045 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/200/09 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 22 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie
2018 3046 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/19/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2019 r.
2018 3047 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/22/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy w roku 2019 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2018 2400 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LIV/254/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sulęcińskiego
2018 2188 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIII/245/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu z drogi i jego przechowywaniu na parkingu strzeżonym na rok 2019
2018 2187 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIII/244/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1285 F ul. Sikorskiego w Słońsku
2018 2183 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LII/238/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1285 F ul. Sikorskiego w Słońsku
2018 2191 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIII/249/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/219/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad wspierania edukacji uczniów w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uczniów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Sulęciński
2018 2190 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIII/247/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród finansowych dla najlepszych sportowców z Powiatu Sulęcińskiego
2018 2189 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIII/246/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/197/17 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2018 r.
2018 1616 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LII/237/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego
2018 1330 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LI/229/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/69/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom oraz ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2018 571 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/219/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad wspierania edukacji uczniów w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uczniów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Sulęciński
2018 572 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/220/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/197/17 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2018 roku
2018 324 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/213/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sulęciński na rok 2018
2017 2821 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/206/17 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na rok 2018
2017 2724 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/194/17 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Sulęcinie
2017 2489 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/201/17 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu z drogi i jego przechowywaniu na parkingu strzeżonym na rok 2018
2017 2488 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/197/17 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2018 r.
2017 2487 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/196/17 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu podmiotowi leczniczemu: Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
2017 2298 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/185/17 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy w roku 2018 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2017 2299 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/190/17 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Sulęcińskiego za pomocą bezgotówkowych instrumentów płatniczych
2017 1546 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/178/17 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/69/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom oraz ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2017 736 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/165/17 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 308 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/160/17 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sulęciński na rok 2017
2017 55 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXX/155/16 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/65/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sulęciński oraz określenie zasad sporządzania umów zawieranych, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych
2016 2780 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/16 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok
2016 2479 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/16 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu z drogi i jego przechowywaniu na parkingu strzeżonym na rok 2017
2016 2480 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/16 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2017 r.
2016 2105 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/16 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/85/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu podmiotowi leczniczemu: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
2016 2104 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/16 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 października 2016r. w sprawie uchwalenia programu współpracy w roku 2017 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2016 1918 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXV/135/16 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/66/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów przebywających w Internacie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie
2016 1344 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/16 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sulęciński
2016 689 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/112/16 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 marca 2016r. w sprawie nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Sulęcinie
2016 688 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/109/16 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 marca 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2016 r.
2016 385 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr XX/102/16 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Lubniewicach
2016 199 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIX/95/16 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Sulęcinie nr XIV/64/15 z dnia 29-09-2015 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sulęciński oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich
2016 48 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVII/93/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2016 rok
2016 46 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVII/86/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2016 r.
2016 45 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVII/85/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania statutu podmiotowi leczniczemu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
2015 2101 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/79/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia programu współpracy w roku 2016 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2015 1894 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XIV/66/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów przebywających w Internacie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie
2015 1673 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/68/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sulęciński
2015 1669 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/64/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Sulęcinie nr X/54/15 z dnia 25-06-2015 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sulęciński oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich
2015 1668 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/63/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu z drogi i jego przechowywaniu na parkingu strzeżonym na rok 2016
2015 1670 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/65/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sulęciński oraz określenie zasad sporządzania umów zawieranych, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych
2015 1672 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/69/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom oraz ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2015 1671 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/67/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sulęciński
2015 1516 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XIII/60/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dotyczące pobierania opłat związanych z usunięciem i przechowywaniem usuniętego sprzętu pływającego z obszarów wodnych na terenie powiatu sulęcińskiego
2015 1017 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/45/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2015 roku
2009 733 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/08 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009r.
2009 292 2009-03-06 Uchwała Uchwała nr XXV/169/09 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
2009 268 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/08 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sulęciński