Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 97

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1031 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wschowskiego w terminie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
2019 423 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2019
2019 405 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać projekty
2019 128 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2019 129 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających w 2019 roku na obszarze Powiatu Wschowskiego.
2019 130 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów stanowiących własność Powiatu Wschowskiego oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2018 2990 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.
2018 2084 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania
2018 2085 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr R/29/2002 osoby pełniącej funkcję organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Wschowskiego.
2018 1372 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2017 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2018.
2018 1280 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wschowski.
2018 1281 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających z napędem spalinowym na niektórych Jeziorach Powiatu Wschowskiego
2018 615 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/137/09 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wschowski
2017 2321 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2017 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.
2017 2320 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2017 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 2319 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2017 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Wschowskiego
2017 1001 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/118/2017 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Wschowskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 171 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2016 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2017
2016 2830 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2016 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Wschowskiego.
2016 2427 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2016 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”.
2016 2426 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2016 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2016 1580 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XV/83/2016 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/105/2008 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających z napędem spalinowym na niektórych Jeziorach Powiatu Wschowskiego.
2016 734 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2016 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego.
2016 24 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2016
2015 2799 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/49/2015 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Wschowskiego.
2015 2798 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/48/2015 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 2079 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr X/45/2015 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016".
2015 1960 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/44/2015 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wyłączonego z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z siedzibą we Wschowie, Plac Kosynierów 1.
2015 179 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2015
2015 129 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/ 8 /2014 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Wschowskiego.
2014 1857 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/2014 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 1856 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/223/2014 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015."
2014 1854 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/222/2014 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/185/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Wschowskim
2014 816 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/2014 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie nadania numeru porządkowego oraz nadania statutu Gimnazjum Specjalnemu wchodzącemu w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka we Wschowie, ul. Tadeusza Kościuszki 25.
2014 817 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/2014 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie nadania statutu Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka we Wschowie, ul. Tadeusza Kościuszki 25.
2014 818 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/208/2014 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka we Wschowie, ul. Tadeusza Kościuszki 25.
2014 523 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/2014 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wyłączonego z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z siedzibą we Wschowie, Plac Kosynierów 1.
2014 63 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2014
2013 2893 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego dla mieszkańców Gminy Sława.
2013 2672 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Wschowskiego.
2013 2673 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/193/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”.
2013 2263 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2013 2264 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Wschowskim
2013 1704 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr X/52/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie założenia Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie.
2013 1680 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Wschowskiego.
2013 1489 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej wyłączonej z I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie, ul. Tadeusza Kościuszki 11.
2013 1490 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wyłączonej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka we Wschowie, ul. Tadeusza Kościuszki 25.
2013 1382 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia nr R/29/2002 osoby pełniącej funkcję organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Wschowskiego.
2013 1381 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu Wschowskiego, których właścicielem lub zrządzającym jest Powiat Wschowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 910 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wyłączonej z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z siedzibą we Wschowie, Plac Kosynierów 1.
2013 911 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych wyłączonego z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z siedzibą we Wschowie, Plac Kosynierów 1.
2013 912 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych wyłączonego z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z siedzibą we Wschowie, Plac Kosynierów 1.
2013 448 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/197/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie.
2013 400 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli
2013 319 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2013
2012 2545 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłat za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej
2012 2136 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.
2012 1972 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XX/119/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/113/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie.
2012 1973 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XX/120/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/114/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie.
2012 1956 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XX/116/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/31/2007 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 7 lutego 2007r. w sprawie przekształcenia Domu Dziecka we Wschowie z placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w placówkę wielofunkcyjną typu interwencyjno-socjalizacyjnego oraz nadania statutu Domowi Dziecka we Wschowie.
2012 1957 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XX/117/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/50/2007 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego z siedzibą przy ul. Ogrodowej 1 w Sławie.
2012 1958 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XX/118/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/51/2007 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 maja 2007r. w sprawie utworzenia wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjno-socjalizacyjnego z siedzibą w Sławie przy ul. Słonecznej 5.
2012 1911 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XX/115/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2012 1572 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 9 sierpnia 2012r. zmiany zarządzenia nr R/29/2002 osoby pełniącej funkcję organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Wschowskiego.
2012 1573 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie.
2012 1574 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie.
2012 923 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/139/2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wschowie.
2012 297 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2012.
2012 167 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
2011 2170 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr R/29/2002 osoby pełniącej funkcję organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Wschowskiego
2011 1987 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Wschowskim
2011 1988 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/54/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Wschowskiego
2011 1989 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Wschowskiego mających charakter cywilnoprawny
2011 1764 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/47/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów za usunięcie i parkowanie pojazdów
2011 1504 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/139/2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wschowie.
2011 1136 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budzetu Powiatu Wschowskiego na inne zadania publiczne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
2011 1137 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/137/2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wschowski.
2011 399 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011
2010 1979 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLV/208/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 20 października 2010r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2010 1421 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/171/09 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2010
2010 1353 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XLII/201/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/139/2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wschowie.
2010 1266 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/202/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/137/2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wschowski.
2010 1200 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLII/197/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie.
2010 1201 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLII/198/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Wschowskim
2010 564 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/184/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w I Zespole Szkół we Wschowie.
2010 563 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/183/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie.
2010 566 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/186/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej we Wschowie.
2010 565 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/185/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w I Zespole Szkół we Wschowie.
2010 308 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/177/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/137/2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wschowski.
2009 1123 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXX/148/2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 maja 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
2009 1124 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXX/150/2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 maja 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/202/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania realizacji zadań publicznych, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Wschowskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli.
2009 1000 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XXV/130/08 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wschowskiego na rok 2009
2009 877 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/146/09 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr R/29/02 osoby pełniącej funkcję organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Wschowskiego
2009 358 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/09 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wschowski
2009 360 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/137/09 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wschowski
2009 361 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/09 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wschowie
2009 151 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/08 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Wschowski