Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 104

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2229 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X.73.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu zielonogórskiego, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2228 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X.72.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2019 1501 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VII.48.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat zielonogórski jest podmiotem tworzącym
2019 813 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr V.33.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2019”
2019 239 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr III.20.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu na 2019 rok
2019 80 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.15.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2019”
2018 2818 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
2018 2462 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LI.323.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2019”
2018 2442 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LI.324.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zielonogórski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 2443 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LI.325.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 2444 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LI.327.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat zielonogórski jest podmiotem tworzącym
2018 1615 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI.288.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Zielonogórskiego
2018 1631 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII.300.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
2018 1632 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII.301.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie nieruchomości przekazanych przez powiat zielonogórski samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których powiat zielonogórski jest podmiotem tworzącym, w nieodpłatne użytkowanie
2018 1329 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVI.289.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie podziału powiatu zielonogórskiego na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 1188 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLV.282.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2018 1189 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLV.283.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 403 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLIII.269.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zielonogórski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 397 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLIII.273.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
2018 146 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XLII.265.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu na 2018 rok
2018 7 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLII.263.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie.
2017 2215 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX.236.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2017 2211 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX.238.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2018”
2017 1978 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.226.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
2017 1707 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII.217.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2017 1706 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII.216.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zielonogórski
2017 986 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII.195.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 323 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX.179.2016 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu na 2017 rok
2017 297 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXI.185.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty rodzicom za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej
2016 2232 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII.165.2016 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2017”
2016 2227 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII.163.2016 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 121 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XV.103.2015 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu na 2016 rok
2015 2722 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV.89.2015 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2015 2625 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XIV.92.2015 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów
2015 2438 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIII.80.2015 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2016”
2015 2378 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII.79.2015 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2015 1962 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XII.75.2015 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zielonogórski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 1204 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII.40.2015 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 914 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VII.38.2015 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Powiatu Zielonogórskiego
2015 219 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III.19.2014 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu na 2015 rok
2014 2247 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr XLI/381/2014 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2015"
2014 2163 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XL/369/2014 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2014 2164 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XL/371/2014 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
2014 1660 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/356/2014 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie.
2014 1502 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/342/2014 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zielonogórski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 902 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/304/2014 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
2014 819 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/311/2014 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie podziału powiatu zielonogórskiego na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2014 324 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/300/2013 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok
2014 143 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/297/2013 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Zielonogórski
2013 2764 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr NR XXXII/288/2013 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zielonogórski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 2756 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/287/2013 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2014”
2013 2683 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/283/2013 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 2516 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/290/2013 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Zielonogórskiego
2013 2009 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/2013 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Muzeum Wojskowemu w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie
2013 361 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/219/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2013 rok
2013 243 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/216/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Powiatu Zielonogórskiego
2013 228 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/215/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2012 2814 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/207/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie.
2012 2815 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/208/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Rehabilitacyjno - Leczniczego dla Dzieci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojnowie.
2012 2371 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXII/201/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2013”.
2012 1600 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XIX/188/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2012 1420 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr Nr XVII/159/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulechowie.
2012 1421 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/160/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjno - Leczniczemu dla Dzieci Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wojnowie.
2012 1389 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy
2012 897 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVI/143/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze
2012 511 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/136/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty rodzicom za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
2012 506 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/128/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego
2012 350 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok
2012 298 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmiany w „Rocznym Programie Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2012”.
2012 315 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XII/103/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2012”.
2012 86 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/104/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczenia dotacji celowych na inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną
2012 72 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/104/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczenia dotacji celowych na inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną
2012 15 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zielonogórskiego
2011 1712 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/71/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Powiatu Zielonogórskiego
2011 1648 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/72/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego
2011 1505 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego
2011 1430 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/57/11 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2011 1059 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/34/11 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 24 marca 2011r. w sprawie utworzenia przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sulechowie
2011 468 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2011”.
2011 358 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Powiatu Zielonogórskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok
2011 214 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLII/342/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej
2011 215 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLII/343/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej.
2011 216 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLII/345/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Powiatu Zielonogórskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny
2010 1819 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLII/341/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1508 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr XL/322/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Powiatu Zielonogórskiego.
2010 808 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 810 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/291/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 17 maja 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, udzielanych szkołom i placówkom niepublicznym oraz zakresu i trybu kontroli ich wykorzystania.
2010 773 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/2009 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 rok
2010 745 2010-06-11 Aneks Aneks nr 2 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 18 maja 2010r.
2010 627 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/2010 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w podziale na stałe okręgi wyborcze do rady powiatu
2010 628 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/2010 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym mieszczącym się przy Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, ul. Sulechowska 1
2010 629 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/2010 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/274/2010 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Powiatu Zielonogórskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny
2010 357 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/274/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Powiatu Zielonogórskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny
2009 1140 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/09 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego i osób prawnych należących do Powiatu
2009 1141 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/09 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 1105 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXI/174/08 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009r.
2009 879 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/199/09 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatku mieszkaniowego
2009 878 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/198/09 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 881 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/204/09 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie rozszerzenia działalności Szpitala Rehabilitacyjno - Leczniczego dla Dzieci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojnowie
2009 880 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/201/09 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze
2009 640 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/09 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskiech lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Zielonogórskiego
2009 641 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/09 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokalo mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego i osób prawnych należących do Powiatu
2009 269 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/169/08 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 270 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/170/08 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatku mieszkaniowego