Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 68

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 2103 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/16 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany  uchwały Rady Powiatu Sulęcińskiego nr XIX/95/16 z dnia 26-01-2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sulęciński oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich.
2015 1195 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr X/54/15 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sulęciński oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich
2015 711 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/37/15 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sulęciński
2015 201 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/26/15 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2015 r.
2015 15 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/22/14 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dotyczące pobierania opłat związanych z usunięciem pojazdów z dróg i przechowaniem ich na parkingach strzeżonych
2015 14 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/18/14 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2015 roku
2014 2044 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/269/14 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia programu współpracy w roku 2015 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2014 2032 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/270/14 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu z drogi i jego przechowywaniu na parkingu strzeżonym na rok 2015
2014 1774 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/262/14 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 września 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu sulęcińskiego
2014 1233 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/255/14 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Sulęcińskiego
2014 1158 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/244/14 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu sulęcińskiego
2014 84 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/13 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.
2013 2575 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/219/13 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia programu współpracy w roku 2014 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2013 2574 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/13 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych
2013 2577 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/13 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany zasad wspierania edukacji uczniów w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uczniów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Sulęciński
2013 2576 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/13 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2014 r.
2013 2261 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/13 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu z drogi i jego przechowywaniu na parkingu strzeżonym na rok 2014
2013 1624 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/13 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
2013 1320 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/13 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2013r.
2013 406 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród finansowych dla najlepszych sportowców z Powiatu Sulęcińskiego
2013 402 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/13 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2013r.
2013 364 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia programu współpracy w roku 2013 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2013 229 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2013 r.
2012 1706 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 25 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów  na rok 2013
2012 1647 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XX/131/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia zasad wspierania edukacji uczniów w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uczniów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Sulęciński
2012 1413 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/134/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Sulęcińskiego
2012 1307 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXI/135/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów
2012 1308 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXI/136/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/179/09 z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat sulęciński
2012 1160 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/120/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie
2012 1159 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/119/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Sulęcinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie
2012 1158 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/118/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie
2012 1163 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/123/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
2012 1162 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/122/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie
2012 1161 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/121/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły dla Dorosłych przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie
2012 1033 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/110/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr V/25/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sulęcińskiego, zmienionej uchwałą nr XXXI/194/09 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr V/25/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sulęcińskiego oraz uchwałą nr XIV/85/11 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sulęcińskiego, zmienionej uchwałą Nr XXXI/194/09 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sulęcińskiego
2012 1014 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/117/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 1015 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/125/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/95/12 z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2012r.
2012 1016 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/124/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/46/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 9 maja 2003r. w sprawie wprowadzenia zasad rozliczania godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze i zwalniania ich z realizacji zajęć obowiązkowych oraz ustalania wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sulęciński a niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2012 992 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIX/115/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dotyczące pobierania opłat związanych z usunięciem pojazdów z dróg i przechowaniem ich na parkingach strzeżonych
2012 415 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XV/90/11 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2012r.
2012 386 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVI/93/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2012 385 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVI/92/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Sulęcińskiego kategorii drogi powiatowej.
2012 384 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVI/95/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2012 roku
2012 34 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 20 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat oraz wysokości kosztów usuwanie i przechowywania pojazdów
2011 2478 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/85/11 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr V/25/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sulęcińskiego, zmienionej uchwałą nr XXXI/194/09 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr V/25/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sulęcińskiego
2011 2453 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/71/11 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 21 października 2011r. w sprawie uchwalenia programu współpracy w roku 2012 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2011 1063 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie usuniętego pojazdu
2011 951 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/36/11 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
2011 559 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr III/21/10 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2011 r.
2011 388 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2011r.
2010 1941 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr II/12/10 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia programu współpracy w roku 2011 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2010 1942 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr II/13/10 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/245/10 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)
2010 1842 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr II/10/10 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sulęcińskiego
2010 1422 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/212/09 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2010r.
2010 1356 2010-09-30 uchwala Uchwala nr XLII/246/10 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/219/10 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2010 r.
2010 1124 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLI/237/10 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez szkolne schroniska młodzieżowe na terenie Powiatu Sulęcińskiego.
2010 1078 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XL/232/10 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie.
2010 886 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/10 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających na Jeziorach Kręcko i Garbicz na terenie gminy Torzym.
2010 278 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/219/10 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2010r.
2009 1996 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/09 Rada Powiatu w Sulęcinie z dnia 27 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
2009 1997 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/09 Rada Powiatu w Sulęcinie z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/179/09 z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sulęciński
2009 1491 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/09 Rada Powiatu w Sulęcinie z dnia 22 września 2009r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie
2009 1283 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/09 Rada Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie okreslenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sulęcińskiego
2009 1038 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXX/184/09 Rada Powiatu w Sulęcinie z dnia 26 maja 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznycho uprawnieniach szkół publicznych
2009 664 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/09 Rada Powiatu w Sulęcinie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/08 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29-01-2008r. w sprawie ustalenia watunków i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Sulęcińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczania
2009 663 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/09 Rada Powiatu w Sulęcinie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia aktywów trwałych Samodzielenego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
2009 666 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/09 Rada Powiatu w Sulęcinie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sulęciński
2009 665 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/09 Rada Powiatu w Sulęcinie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sulęcinie