Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 13

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1979 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XIV.99.2016 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2010 1711 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/244/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 1712 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/245/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1713 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/247/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1514 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr xxv/223/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Bogdaniec
2010 1432 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/237/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy miejscowości Łupowo
2010 1434 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/240/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 września 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/185/2009 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
2010 1428 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/230/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 września 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXI\188\2009 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1431 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/236/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 września 2010r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Bogdaniec
2010 1430 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/235/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 września 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego oraz opłat obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Gminie Bogdaniec.
2010 1433 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 września 2010r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na ternie Gminy Bogdaniec.
2010 1429 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/234/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 września 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Bogdaniec.
2010 1374 2010-10-05 Uchwała Uchwała nr XXII/197/2009 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 grudnia 2009r.