Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 10

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 749 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Żary konsultacji społecznych dotyczących ustalenia części wydatków z budżetu Gminy Żary o statusie miejskim na rok 2020.
2016 1238 2016-06-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIT.031.2.2016 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Trzebiel przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku
2015 458 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/8/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim, oddanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd
2013 822 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/31/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 823 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/32/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 819 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/28/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2013 820 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/29/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 821 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/30/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
2013 158 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 129 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żary o statusie miejskim