Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 13

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 2500 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XV.80.15 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia “Programu współpracy powiatu międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”
2014 602 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIII.251.14 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Międzyrzeckiego” na lata 2014-2017
2012 322 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/83/11 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2012 rok
2012 248 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi
2011 2988 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/74/11 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2011 2989 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/76/11 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 30 listopada 2011r. o zmianie uchwały w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
2011 2329 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/69/11 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie powiatu międzyrzeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 2326 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/66/11 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej i wyłączenia jej z użytkowania
2011 2327 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/67/11 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.
2011 2328 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/68/11 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie powiatu międzyrzeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 2207 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr X/63/11 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej pożytku publicznego i wolontariatu
2011 1742 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VIII/52/11 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów
2011 566 2011-03-02 Uchwała Uchwała nr III/17/11 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2011 rok