Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 6

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 1118 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/267/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Nowosolskim
2010 1121 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/272/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie pozbawienia ulic położonych na terenie miasta Nowej Soli dotychczasowej kategorii dróg powiatowych.
2010 1120 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/270/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej.
2010 1119 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/269/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w placówce do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności
2010 1117 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/266/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad, sposobów i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych niepodatkowych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Powiatowi Nowosolskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
2010 1122 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/273/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych, dróg gminnych położonych na terenie miasta Nowa Sól.