Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 29

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 866 2019-03-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Gorzowskiego z dnia 25 lutego 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok.
2019 430 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Starosty Gorzowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych na 2019 r.
2019 429 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2019 Starosty Gorzowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim dla kobiet przewlekle psychicznie chorych na 2019 r.
2018 666 2018-03-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Gorzowskiego z dnia 26 lutego 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok
2018 463 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Gorzowskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim dla kobiet przewlekle psychicznie chorych na 2018 r.
2018 464 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2018 Starosty Gorzowskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych na 2018 r.
2017 586 2017-03-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Gorzowskiego z dnia 22 lutego 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016
2017 225 2017-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2017 Starosty Gorzowskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Gorzowskiego na 2017 r.
2017 110 2017-01-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Gorzowskiego z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu gorzowskiego w 2017 roku
2015 788 2015-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2015 Starosty Gorzowskiego z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu gorzowskiego w 2015 roku
2015 486 2015-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2015 Starosty Gorzowskiego z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Gorzowskiego na 2015 r.
2015 284 2015-02-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Gorzowskiego z dnia 13 stycznia 2015r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA ROK 2014
2014 603 2014-03-05 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Gorzowskiego z dnia 20 stycznia 2014r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA ROK 2013.
2014 474 2014-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2014 Starosty Gorzowskiego z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Gorzowskiego na 2014 r.
2013 866 2013-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2013 Starosty Gorzowskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu gorzowskiego w 2013 roku.
2013 786 2013-03-15 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Gorzowskiego z dnia 30 stycznia 2013r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA ROK 2012
2013 787 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2013 Starosty Gorzowskiego z dnia 12 marca 2013r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu gorzowskiego na 2013r.
2012 637 2012-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2012 Starosty Gorzowskiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu gorzowskiego w 2012 roku.
2012 559 2012-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7 Starosty Gorzowskiego z dnia 20 lutego 2012r. Starosty Gorzowskiego w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu gorzowskiego na 2012 r.
2011 2058 2011-09-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Gorzowskiego z dnia 9 września 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych zwaną dalej „Powiatową Radą”
2011 1652 2011-08-01 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GN-GA.7438-143/08 Starosty Gorzowskiego z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla gminy Santok, poprzez uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o brakujące dane dotyczące budynków i lokali oraz brakujące dane określające położenie punktów załamania granic i przebieg linii granicznych nieruchomości zabudowanych.
2011 688 2011-03-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Gorzowskiego z dnia 24 stycznia 2011r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA ROK 2010
2011 443 2011-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2011 Starosty Gorzowskiego z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu gorzowskiego na 2011 r.
2011 161 2011-01-19 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GN-GA.7438-17/09 Starosty Gorzowskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla gminy Witnica - obszar wiejski, poprzez uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o brakujące dane dotyczące budynków i lokali.
2010 1340 2010-09-28 ogloszenie Ogloszenie nr PCPR-III-07183/8/10 Starosty Gorzowskiego z dnia 16 września 2010r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych zwanej dalej "Powiatową Radą"
2010 567 2010-05-05 Sprawozdanie Sprawozdanie nr RZ.0041-XXXII/10 Starosty Gorzowski z dnia 16 marca 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009.
2010 363 2010-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2010 Starosty Gorzowskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie powiatu gorzowskiego na 2010r.
2010 170 2010-02-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Gorzowskiego z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla gminy Bogdaniec, poprzez uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o ewidencję budynków i lokali, dla obiektu ; gmina Bogdaniec.
2009 517 2009-04-08 Informacja Informacja Starosty Gorzowski z dnia 8 stycznia 2009r. sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008