Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 38

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 192 2019-01-21 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Starosty Zielonogórskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu zielonogórskiego w 2019 roku
2019 199 2019-01-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Zielonogórskiego z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku
2019 165 2019-01-14 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Zielonogórskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
2018 180 2018-01-25 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1.2018 Starosty Zielonogórskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu zielonogórskiego w 2018 roku
2018 157 2018-01-22 Sprawozdanie Sprawozdanie nr OR.5510.2.2018 Starosty Zielonogórskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku
2017 209 2017-01-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr OR.551.2.2017 Starosty Zielonogórskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. dla Rady Powiatu Zielonogórskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku
2017 210 2017-01-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1.2017 Starosty Zielonogórskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu zielonogórskiego w 2017 roku
2016 197 2016-01-27 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1.2016 Starosty Zielonogórskiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu zielonogórskiego w 2016 roku
2016 164 2016-01-20 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Zielonogórskiego z dnia 18 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku
2015 1064 2015-06-10 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Zielonogórskiego z dnia 3 czerwca 2015r.
2015 156 2015-01-22 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2015 Starosty Zielonogórskiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu zielonogórskiego w 2015 roku
2014 2491 2014-12-31 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3/2014 Starosty Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na rok 2015.
2014 699 2014-03-19 Porozumienie Porozumienie nr 5/2013/14 Prezydenta Miasta Zielona Góra; Starosty Zielonogórskiego z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie prowadzenia i finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2014 273 2014-01-31 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2014 Starosty Zielonogórskiego z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na rok 2014.
2014 274 2014-01-31 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2014 Starosty Zielonogórskiego z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z Filią w Bełczu na rok 2014
2013 2752 2013-12-13 Informacja Informacja nr GG-I.6641.1.23.2013 Starosty Zielonogórskiego z dnia 4 grudnia 2013r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2013 838 2013-03-22 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2013 Starosty Zielonogórskiego z dnia 13 marca 2013r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie na rok 2013.
2013 358 2013-01-28 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.1.2012 Starosty Zielonogórskiego z dnia 3 września 2012r.
2012 2819 2012-12-20 Informacja Informacja nr GG-I.6641.1.18.2012 Starosty Zielonogórskiego z dnia 19 grudnia 2012r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2012 749 2012-03-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Zielonogórskiego z dnia 19 marca 2012r. w sprawie sprostowania błędu
2012 534 2012-02-23 Informacja Informacja nr GG-I.6641.1/4/2012 Starosty Zielonogórskiego z dnia 22 lutego 2012r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
2012 316 2012-01-23 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Zielonogórskiego z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu Dom Dziecka na rok 2012.
2012 317 2012-01-23 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2012 Starosty Zielonogórskiego z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Bełczu i Trzebiechowie na rok 2012.
2011 1357 2011-06-22 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Zielonogórskiego z dnia 9 czerwca 2011r.
2011 470 2011-02-21 Informacja Informacja nr GG-I.6641.1.4.2011 Starosty Zielonogórskiego z dnia 9 lutego 2011r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
2011 472 2011-02-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Zielonogórskiego z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Bełczu i Trzebiechowie na rok 2011.
2011 473 2011-02-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Zielonogórskiego z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu Dom Dziecka
2010 1727 2010-11-26 Porozumienie Porozumienie nr 1 Starosty Zielonogórskiego z dnia 10 sierpnia 2010r. Aneks nr 1z dnia 10 sierpnia 2010r.do Porozumienie Nr ES/3052/ 1 /2010 z dnia 10 marca 2010r. w sprawie realizacji zadania o nazwie „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w miejscowości Sulechów przy ul. St. Żeromskiego 38”.
2010 1341 2010-09-28 Porozumienie Porozumienie nr ES. 3052 / 2 / 10 Starosty Zielonogórskiego z dnia 29 sierpnia 2010r. w sprawie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży z terenu powiatu zielonogórskiego: niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz autystycznych, a także ich rodziców i nauczycieli
2010 742 2010-06-11 Porozumienie Porozumienie nr ES/3052/1/2010 Starosty Zielonogórskiego z dnia 10 marca 2010r.
2010 421 2010-04-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Zielonogórskiego z dnia 28 stycznia 2010r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Zielonogórskiego za 200 rok
2010 208 2010-03-01 Informacja Informacja nr ../../2010 Starosty Zielonogórskiego z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie
2010 214 2010-03-01 Ogłoszenie Ogłoszenie nr ../../2010 Starosty Zielonogórskiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie
2009 1537 2009-10-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Zielonogórskiego z dnia 23 października 2009r.
2009 1088 2009-07-15 Aneks Aneks nr 1 Starosty Zielonogórskiego z dnia 29 czerwca 2009r.
2009 645 2009-04-28 Porozumienie Porozumienie nr ES./U-433/1/2009 Starosty Zielonogórskiego z dnia 11 marca 2009r. w sprawie organizacji i realizacji w roku 2009 doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Zielonogórski
2009 262 2009-02-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Zielonogórskiego z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Bełczu i Trzebiechowie na rok 2009
2009 168 2009-01-30 Informacja Informacja nr . Starosty Zielonogórskiego z dnia 10 stycznia 2009r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Nowe Kramsko, Kolesin, Chwalim, Krężoły, Brzezie k. Sulechowa, Kalsk, Klępsk, Kruszyna, Mozów, Nowy Świat i Obłotne, Drzonków, Ochla, Świdnica, Wilkanowo, Radomia, Słone i Zagórze w powiecie zielonogórskim