Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 19

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 821 2019-03-19 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 18 marca 2019 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Nowa Sól
2018 694 2018-03-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 19 marca 2018 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Nowa Sól
2017 1733 2017-08-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Nowa Sól sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2016 rok
2017 1031 2017-04-20 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2017 Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 22 marca 2017 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Nowa Sól
2016 2050 2016-10-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 29 czerwca 2016r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWA SÓL ZA 2015 ROK
2016 369 2016-02-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2014 rok
2014 1863 2014-10-17 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 30 czerwca 2014r.
2013 1901 2013-08-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2012 rok.
2012 1460 2012-07-18 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2012 Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 28 czerwca 2012r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2011 rok
2011 1871 2011-08-30 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2011 Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 30 czerwca 2011r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2010r.
2011 291 2011-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/59/2010 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 20 października 2010r. w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Nowej Soli.
2010 1626 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/253 /10 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXIX/141/08 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 1627 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/256/2010 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 października 2010r. w sprawie: wysokości opłaty stawki targowej.
2010 1630 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/259/ 2010 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Nowa Sól.
2010 1217 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/244/10 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie:zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody gatunek dąb szypułkowy rosnącego na działce ewidencyjnej nr 140 w obrębie miejscowości Chełmek.
2010 1156 2010-08-24 Porozumienie Porozumienie nr FN/2/2010 z dnia 2 sierpnia 2010r. Pomiędzy Gminą Nowa Sól reprezentowaną przez Jarosława Dykiel – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Barbary Gardzioła a Powiatem Nowosolskim, reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu którego działają: Małgorzata Lachowicz-Murawska - Starosta Nowosolski Mirosław Olejniczak - Członek Zarządu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Ewy Matyla
2010 961 2010-07-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 29 kwietnia 2010r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2009r.
2009 2130 2009-12-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 22 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2008r.
2009 532 2009-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/8/09 Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 2 marca 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Nowej Soli