Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 345

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 816 2019-03-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 869/18 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2019 817 2019-03-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1134/17 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 595 2019-02-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 801/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Leśny Dwór oraz terenu sąsiadujacego w Zielonej Górze
2019 530 2019-02-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 813/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązkujących w roku 2018
2019 529 2019-02-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 828/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Władysława Reymonta i ul. Andrzeja Struga w Zielonej Górze
2019 532 2019-02-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 818/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Unii Europejskiej w Zielonej Górze
2019 531 2019-02-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 815/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2018 roku
2019 432 2019-02-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 642/18 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowogród Bobrzański
2019 433 2019-02-12 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 848/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 410 2019-02-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 805/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Skąpem oraz szczególowe warunki jego funkcjonowani
2019 346 2019-02-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 739/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Słoneczne
2019 347 2019-02-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 746/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Wojska Polskiego
2019 348 2019-02-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 742/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Sobieskiego
2019 304 2019-02-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 737/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Kopernika
2019 305 2019-02-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 744/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Śródmieście
2019 261 2019-01-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 740/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Widok
2019 260 2019-01-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 738/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Łużyckie
2019 263 2019-01-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 743/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Dworcowe
2019 262 2019-01-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 741/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Sikorskiego
2019 217 2019-01-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 713/18 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sulechowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 218 2019-01-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 745/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Żaków
2019 219 2019-01-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 757/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie MIasta Zielona Góra
2018 3092 2018-12-27 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 205/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 152/XXVII/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą
2018 3035 2018-12-19 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 485/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza w 2016 roku
2018 2866 2018-12-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 554/15 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Mycielin, Gościeszowice i Sucha Dolna
2018 2820 2018-12-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 515/18 z dnia 10 października 2018 r. w przedmiocie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 2821 2018-12-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 537/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia, trybu i sposobu powoływania i odwoływania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 2726 2018-11-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 520/18 z dnia 24 września 2018 r. w przedmiocie powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działającego na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2018 2701 2018-11-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 482/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzanią ścieków na terenie Gminy Bytom Odrzański
2018 2702 2018-11-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 533/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Zwierzyn
2018 2703 2018-11-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 551/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kolsko
2018 2675 2018-11-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 396/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinka drogi krajowej nr 92 (od km 16+100 do km 34+500)
2018 2676 2018-11-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 477/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 2651 2018-11-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 538/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Nowe Miasteczko
2018 2601 2018-11-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 443/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 2303 2018-10-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 585/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie
2018 2140 2018-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 395/18 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 2144 2018-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 407/18 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 2110 2018-09-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 374/18 z dnia 4 lipca 2018 r. w przedmiocie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 2037 2018-09-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 324/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Glińsk
2018 2023 2018-09-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 331/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Lubinicko
2018 2024 2018-09-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 336/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wilkanowo
2018 1943 2018-08-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 343/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rusinów
2018 1927 2018-08-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 326/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Podlesie
2018 1928 2018-08-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 332/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Osogóra
2018 1929 2018-08-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 357/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1908 2018-08-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 338/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Sołectwa Witosław
2018 1877 2018-08-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 327/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Nowy Dworek
2018 1878 2018-08-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 337/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rozłogi
2018 1864 2018-08-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 323/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Chociule
2018 1865 2018-08-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 329/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie statutu Sołectwa Ługów
2018 1862 2018-08-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 235/18 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 1863 2018-08-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 321/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kupienino
2018 1868 2018-08-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 339/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Raków
2018 1869 2018-08-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 341/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rudgerzowice
2018 1866 2018-08-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 333/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kępsko
2018 1867 2018-08-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 335/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenie statutu Sołectwa Jeziory
2018 1847 2018-08-14 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 322/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Borów
2018 1846 2018-08-14 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 334/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jordanowo
2018 1845 2018-08-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 330/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Lubogóra
2018 1851 2018-08-14 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 328/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gościkowo
2018 1849 2018-08-14 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 342/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rzeczyca
2018 1848 2018-08-14 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 340/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rosin
2018 1841 2018-08-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 325/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Grodziszcze
2018 1830 2018-08-03 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 271/18 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielona Góra
2018 1808 2018-07-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 226/18 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Zabór
2018 1791 2018-07-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 220/18 z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wschowa
2018 1792 2018-07-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 244/18 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świdnica
2018 1689 2018-07-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 95/18 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zbąszynek i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2018 1690 2018-07-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 160/18 z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zwierzyn
2018 1593 2018-07-02 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 68/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2018 1594 2018-07-02 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 168/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będącymi mieszkańcami gminy Małomice"
2018 1567 2018-06-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 103/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w przedmiocie ograniczenia populacji zwierząt
2018 1559 2018-06-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 39/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w przedmiocie statutu sołectwa Buków
2018 1560 2018-06-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 101/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych
2018 1561 2018-06-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 155/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 1493 2018-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 86/18 z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów
2018 1492 2018-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 50/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie statutu sołectwa Kije
2018 1495 2018-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 109/18 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2018 1494 2018-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 132/18 z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wimiarki oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1448 2018-06-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 43/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie statutu sołectwa Górki Małe
2018 1449 2018-06-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 110/18 z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Gozdnica
2018 1450 2018-06-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 122/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w przedmiocie przyjęcia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szprotawa
2018 1354 2018-06-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 47/18 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie statutu sołectwa Karczyn
2018 1355 2018-06-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 104/18 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 1352 2018-06-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 536/15 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Skibice, gmina Nowogród Bobrzański
2018 1353 2018-06-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 45/18 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie statutu sołectwa Kruszyna
2018 1356 2018-06-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 55/18 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie statutu sołectwa Obłotne
2018 1359 2018-06-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 57/18 z dnia 22 marca 2018 r. w przedmiocie statutu sołectwa Pomorsko
2018 1360 2018-06-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 97/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Starym Kurowie
2018 1357 2018-06-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 42/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie statutu sołectwa Górzykowo
2018 1358 2018-06-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 49/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie statutu sołectwa Klępsk
2018 1335 2018-05-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 44/18 z dnia 22 marca 2018 r. w przedmiocie statutu sołectwa Głogusz
2018 1336 2018-05-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 46/18 z dnia 22 marca 2018 r. w przedmiocie statutu sołectwa Krężoły
2018 1333 2018-05-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 102/18 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Miasta Zielona Góra
2018 1334 2018-05-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 40/18 z dnia 22 marca 2018 r. w przedmiocie statutu sołectwa Brody
2018 1339 2018-05-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 54/18 z dnia 22 marca 2018 r. w przedmiocie statutu sołectwa Nowy Świat
2018 1340 2018-05-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 67/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 1337 2018-05-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 51/18 z dnia 22 marca 2018 r. w przedmiocie statutu sołectwa Leśna Góra
2018 1338 2018-05-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 53/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie statutu sołectwa Mozów
2018 1303 2018-05-25 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 41/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie statutu sołectwa Cigacice
2018 1302 2018-05-25 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 28/18 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza w 2017 roku
2018 1305 2018-05-25 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 56/18 z dnia 22 marca 2018 r. w przedmiocie statutu sołectwa Okunin
2018 1304 2018-05-25 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 48/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie statutu sołectwa Kalsk
2018 1293 2018-05-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 52/18 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie statutu sołectwa Łęgowo
2018 1292 2018-05-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 38/18 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie statutu sołectwa Brzezie k. Sulechowa
2018 1295 2018-05-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 75/18 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babimost w 2016 roku
2018 1294 2018-05-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 69/18 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerwieńsk
2018 1272 2018-05-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 77/18 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę i zasad zwrotu wydatków
2018 1257 2018-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 73/18 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2018 1256 2018-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 37/18 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Kargowa i zasady zwrotu wydatków
2018 1259 2018-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 29/18 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie sposobu i trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1258 2018-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1203/17 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1255 2018-05-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 85/18 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów
2018 1254 2018-05-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 76/18 z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babimost w 2017 roku
2018 1253 2018-05-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1192/17 z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności dla Gminy Słubice na rok 2017"
2018 1249 2018-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 19/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeźnica
2018 1250 2018-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1150/17 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania
2018 1227 2018-05-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1148/17 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków gminy Gubin
2018 1164 2018-05-02 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1129/17 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górzyca na rok 2017"
2018 1142 2018-04-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 107917 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Zabór oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1143 2018-04-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 10/18 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1144 2018-04-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 26/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1089 2018-04-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1155/17 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 1090 2018-04-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 16/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Drezdenko
2018 1063 2018-04-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1128/17 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Maszewo
2018 1036 2018-04-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1113/17 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cybinka
2018 1037 2018-04-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1149/17 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 1009 2018-04-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1130/17 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wymiarki
2018 1008 2018-04-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1146/17 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz zespole szkół prowadzonych przez Gminę Deszczno
2018 1011 2018-04-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1142/17 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Bobrowice
2018 1010 2018-04-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1147/17 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Dąbie
2018 722 2018-03-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1073/17 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żagań
2018 502 2018-02-28 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 1080/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa
2018 476 2018-02-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1048/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Żarach działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2018 429 2018-02-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1056/17 z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Mieście Zielona Góra
2018 428 2018-02-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1040/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Lubsku
2018 400 2018-02-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1045/17 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania w Gminie Przewóz
2018 331 2018-02-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 960/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych oraz opłat obowiązujących na Cmentarzach Komunalnych w Gminie Lubiszyn
2018 310 2018-02-02 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 989/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania w Gminie Brody
2018 257 2018-01-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 812/17 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Kostrzynie nad Odrą
2018 258 2018-01-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 998/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego Funkcjonowania w Gminie Lipinki Łużyckie
2018 182 2018-01-25 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 932/17 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Santok
2018 168 2018-01-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 988/17 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Świdnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 142 2018-01-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1014/17 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Trzebiel
2018 130 2018-01-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 841/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członlów Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Siedlisko działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 110 2018-01-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 979/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żary oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 109 2018-01-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 726/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Żwirowej
2018 112 2018-01-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 990/17 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łęknicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 111 2018-01-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 974/17 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawieokreślenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tuplicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 102 2018-01-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 987/17 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Czerwieńsku oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2017 2864 2017-12-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 734/17 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Mieście Nowa Sól
2017 2752 2017-12-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 842/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko
2017 2751 2017-12-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 828/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brody
2017 2732 2017-12-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 798/17 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania w Gminie Otyń
2017 2731 2017-12-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 723/17 z dnia 27 września 2017 r. w przedmiocie przyjęcia Programu opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siedlisko w 2017 roku
2017 2698 2017-12-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 735/17 z dnia 5 października 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Kolsko
2017 2699 2017-12-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 862/17 z dnia 5 października 2017 r. w sprawieregulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szlichtyngowa
2017 2686 2017-12-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 854/17 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica
2017 2679 2017-12-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 815/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego powoływania w Nowym Miasteczku
2017 2663 2017-12-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 702/17 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebiel
2017 2664 2017-12-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 840/17 z dnia 4 października 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Nowej Soli
2017 2647 2017-12-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 861/17 z dnia 4 października 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania Członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków ich funkcjonowania w Nowej Soli
2017 2646 2017-12-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 799/17 z dnia 4 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasteczko
2017 2643 2017-12-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 721/17 z dnia 21 września 2017 r. w przedmiocie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kożuchów w 2017 roku
2017 2642 2017-12-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 515/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żaganiu
2017 2645 2017-12-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 583/17 z dnia 5 października 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowe Miasteczko
2017 2644 2017-12-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 701/17 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2017 roku
2017 2535 2017-12-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 632/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Stefy Płatnego Parkowania w Zielonej Górze
2017 2469 2017-11-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 700/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól w roku 2017 "
2017 2406 2017-11-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 650/17 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Witnica
2017 2407 2017-11-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 797/17 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenia Gminy Otyń na rok 2017
2017 2405 2017-11-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 521/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto
2017 2404 2017-11-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 569/17 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kłodawa
2017 2394 2017-11-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 538/17 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalonego przez Radę Miasta w Kożuchowie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2017 2374 2017-11-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 593/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia warunków funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Nowogrodzie Bobrzańskim
2017 2365 2017-11-15 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 520/17 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siedlisko
2017 2364 2017-11-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 460/17 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Otyń
2017 2363 2017-11-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 476/17 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie opłat cmentarnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Świdnica
2017 2359 2017-11-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 511/17 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uchwalonego przez Radę mijską w Bytomiu Odrzańskim
2017 2328 2017-11-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 533/17 z dnia 7 września 2017 r. wsprawie rewgulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolsko
2017 2302 2017-11-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 510/17 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Otyń
2017 2230 2017-10-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 481/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2017 2231 2017-10-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 529/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w przedmiocie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Sól
2017 2191 2017-10-25 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 540/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na teenie Gminy Zabór
2017 1919 2017-09-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 445/17 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bytom Odrzański
2017 1743 2017-08-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 956/16 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Słubickiego
2017 1729 2017-08-03 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 199/17 z dnia 25 maja 2017 r. w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gmina Szlichtyngowa w 2016 roku
2017 1709 2017-08-02 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 148/17 z dnia 24 maja 2017 r. w przedmiocie regulaminu Cmentarza Komunalnego w Gozdnicy
2017 1655 2017-07-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 134/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsko"
2017 1648 2017-07-17 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 61/17 z dnia 16 marca 2017 r. w przedmiocie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny na terenie Gminy Świdnica
2017 1438 2017-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 97/17 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjecia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wymiarki w 2016 roku
2017 1388 2017-06-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 117/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żary o statusie miejskim na rok 2016
2017 1324 2017-06-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 86/17 z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żary w 2016 roku.
2017 1272 2017-05-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 33/17 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych, położonych na obszarze gminy Tuplice
2017 1239 2017-05-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 43/17 z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Niegosławice
2017 1225 2017-05-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 967/16 z dnia 12 stycznia 2017 r. w przedmiocie ustalenia dla miasta Nowej Soli punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta Nowej Soli miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 1221 2017-05-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 41/17 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Swiebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2017 roku
2017 1104 2017-04-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 32/17 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz uchwalenia regulaminu porządkowego cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy Siedlisko
2017 1105 2017-04-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1037/16 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Miasta Sława
2017 1035 2017-04-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 13/17 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Żary
2017 945 2017-04-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1018/16 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Nowa Sól - Miasto
2017 946 2017-04-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 954/16 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Bledzew
2017 667 2017-03-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1017/16 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Porządkowego Cmentarzy Komunalnych znajdujących się na terenie gminy Kożuchów
2017 666 2017-03-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 866/16 z dnia 12 stycznia 2017 r. w zakresie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zabudowy mieszkaniowej, budowypola golfowego, budynków oraz infrastruktury technicznej w miejscowości Kalinowo, Gmina Skąpe
2017 630 2017-03-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 920/16 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego w obrębie Marwice
2017 603 2017-03-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 782/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia statutu Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą
2017 360 2017-02-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 696/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży określonych uchwałą nr V/32/2003 Rady Miejskiej w Kożuchowie
2017 354 2017-02-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 759/16 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
2017 355 2017-02-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 694/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kożuchów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2017 344 2017-02-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 710/16 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie
2017 345 2017-02-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 880/16 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Bytomiu Odrzańskim
2017 338 2017-02-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 695/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kożuchów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 227 2017-01-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 743/16 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 7 Wojewody Lubuskiego z 4 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego " Ujście Warty"
2017 219 2017-01-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 729/15 z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wicinie w filię Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jasieniu
2017 180 2017-01-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 744/16 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Pszczewskiego Parku Krajobrazowego
2017 151 2017-01-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 745/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego parku siłowni wiatrowych " Strzelce Krajeńskie"
2017 108 2017-01-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 689/16 z dnia 26 października 2016r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Bytom Odrzański miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 96 2017-01-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 690/16 z dnia 20 października 2016r. w przedmiocie ustalenia dla Miasta i Gminy Nowe Miasteczko liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 95 2017-01-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 404/16 z dnia 20 października 2016r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016
2016 2731 2016-12-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 688/16 z dnia 13 października 2016r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży w Gminie Bytom Odrzański
2016 2734 2016-12-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 538/16 z dnia 19 października 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żary
2016 2716 2016-12-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 705/16 z dnia 6 października 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Lubsko
2016 2628 2016-12-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 667/16 z dnia 13 października 2016r. w sprawie ustalenia dla Gminy Nowa Sól liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkocholu (z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy Nowa Sól miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów
2016 2627 2016-12-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 706/16 z dnia 7 października 2016r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w Gminie Lubsko
2016 2586 2016-12-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 449/16 z dnia 29 września 2016r. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Trzebiel
2016 2442 2016-12-02 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 661/16 z dnia 28 września 2016r. w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej
2016 2028 2016-10-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 431/16 z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "MEDKOL" w Zielonej Górze
2016 1895 2016-09-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 430/16 z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
2016 1772 2016-09-05 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 182/16 z dnia 29 czerwca 2016r. w przedmiocie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w Gminie Trzebiechów
2016 1707 2016-08-25 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 367/16 z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kolsko
2016 1674 2016-08-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 231/16 z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Santoczno
2016 1654 2016-08-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 336/16 z dnia 18 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Wróblów gmina Sława
2016 1638 2016-07-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 189/16 z dnia 11 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 22 i 24 w obrębie Rogi
2016 1617 2016-07-19 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 129/16 z dnia 18 maja 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w Gminie Zbąszynek
2016 1616 2016-07-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 229/16 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Różanki
2016 1569 2016-07-13 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 234/16 z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łośno
2016 1562 2016-07-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 182/16 z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr X/57/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, nauczycielom zajęć rewalidacyjnych
2016 1563 2016-07-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 227/16 z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Różanki
2016 1463 2016-07-07 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 230/16 z dnia 28 kwietnia 2016r. w przedmiocie uchwalenia statutu Sołectwa Rybakowo
2016 1424 2016-07-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 226/16 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wojcieszyce
2016 1425 2016-07-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 233/16 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Santocko
2016 1373 2016-07-01 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 232/16 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mironice
2016 1375 2016-07-01 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 228/16 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zdroisko
2016 1376 2016-07-01 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 235/16 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Chwalęcice
2016 1363 2016-06-30 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 225/16 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kłodawa
2016 1212 2016-06-07 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 287/15 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w Gminie Świdnica
2016 1157 2016-06-02 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 119/16 z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Międzyrzecz
2016 1074 2016-05-19 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 889/15 z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/136/08 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 31 października 2008 roku w sprawie zakazu używania niektórych jednostek pływających na jeziorach Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
2016 1073 2016-05-19 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 1024/15 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych - część południowa
2016 1072 2016-05-19 Wyrok Wyrok nr I SA/GO 26/16 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2016 845 2016-04-18 Wyrok Wyrok nr I SA/GO 508/15 z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 844 2016-04-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1040/15 z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice, dla terenu przy ul. Kościuszki oraz przy ul. Słowackiego
2016 843 2016-04-18 Wyrok Wyrok nr I SA/GO 467/14 z dnia 4 września 2014r. w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i opłaty za pojemnik
2016 639 2016-03-24 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 439/15 z dnia 21 stycznia 2016r. określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gmin
2016 643 2016-03-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 960/15 z dnia 20 stycznia 2016r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice dla terenów przy ul. Wawrzyniaka
2016 290 2016-02-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 581/13 z dnia 8 sierpnia 2013r. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielona Góra obejmującego tereny położone w obrębie Drzonków
2016 171 2016-01-22 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 543/15 z dnia 4 listopada 2015r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko - obręb Radowo
2016 161 2016-01-20 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 726/15 z dnia 10 listopada 2015r. ustalenia dla Gminy Zabór liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 162 2016-01-20 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 765/15 z dnia 10 listopada 2015r. Ustalenia dla Gminy Zabór liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 160 2016-01-20 Wyrok Wyrok nr I SA/GO 349/15 z dnia 24 września 2015r. określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym w Gminie Sulechów
2015 2507 2015-12-14 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 404/15 z dnia 7 października 2015r. uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew
2015 2163 2015-12-01 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 424/15 z dnia 24 września 2015r. pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Gorzowie Wlkp.
2015 2159 2015-12-01 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 405/15 z dnia 17 września 2015r. ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli specjalistów , nauczycieli wspomagających, doradców zawodowych oraz naucvzycieli, którym powierzono funkcje kierownicze
2015 2100 2015-11-26 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 333/15 z dnia 16 września 2015r. wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włascicieli nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2015 2099 2015-11-26 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 323/15 z dnia 16 września 2015r. określenie wzorów formularzy obowiazujących w zakresie wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 2095 2015-11-25 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 297/15 z dnia 10 września 2015r. określenie wzorów formularzy podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości
2015 1530 2015-09-03 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 218/15 z dnia 25 czerwca 2015r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Konopnickiej oraz terenu położonego przy ul. Nadodrzańskiej w Słubicach
2015 1343 2015-07-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 58/15 z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Ulim
2015 1143 2015-06-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 108/15 z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych - część popołudnowa (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego z 2014 r. poz. 226)
2015 1142 2015-06-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 75/15 z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kargowa
2015 883 2015-05-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 8/15 z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Babimost
2015 773 2015-04-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 895/14 z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Torzym dla terenu w obrębie Boczów
2015 628 2015-03-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 167/14 z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2015 227 2015-02-03 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 792/14 z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających z napędem spalinowym na niektórych Jeziorach Powiatu Wschowskiego (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego nr 55 poz. 1005)
2015 171 2015-01-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 784/14 z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk
2015 90 2015-01-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 673/14 z dnia 15 października 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 4 kwietnia 2014 r. poz. 841)
2015 83 2015-01-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 663/14 z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubiszyn
2015 82 2015-01-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 588/14 z dnia 22 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszarów położonych przy ulicy Daszyńskiegi we Wschowie
2014 2347 2014-12-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 569/14 z dnia 25 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól
2014 2345 2014-12-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 586/14 z dnia 18 września 2014r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2014 2342 2014-12-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 667/14 z dnia 15 października 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Deszczno (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 21 marca 2014 r. poz. 711)
2014 2341 2014-12-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 674/14 z dnia 15 października 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego z 1 kwietnia 2014 r. poz. 800)
2014 2267 2014-11-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 601/14 z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku
2014 2246 2014-11-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 389/14 z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Sulęcin w 2014 roku
2014 2150 2014-11-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 537/14 z dnia 4 września 2014r. w sprawie zasad nabywania, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2014 1983 2014-11-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 554/14 z dnia 3 września 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenei Gminy Nowogród Bobrzański (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego nr 44 poz. 993 ze zm. Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2006r. nr 49 poz. 1119 oraz Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2007r. nr 15 poz. 222)
2014 1901 2014-10-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 547/14 z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Cybinka liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży na terenie gminy
2014 1877 2014-10-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 568/14 z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2014 1731 2014-10-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 394/14 z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego nr 32 poz. 493)
2014 1730 2014-10-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 478/14 z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania w czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego z 20 marca 2014 r. poz. 704)
2014 1638 2014-09-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 178/14 z dnia 5 czerwca 2014r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Ulim
2014 1540 2014-08-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 266/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w przedmiocie ustalenia na terenie gminy Niegosławice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 1543 2014-08-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Drzewice oraz kompleksu nr 2 Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą
2014 1533 2014-08-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 417/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Witnica (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 28 marca 2014r. poz. 766)
2014 1517 2014-08-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 291/14 z dnia 28 maja 2014r. w przedmiocie likwidacji Ośrodka Kultury i Sportu w Nowym Miasteczku w celu przekształcenia w części niedotyczącej działalności rekreacyjnej i sportowej w Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Miasteczku
2014 1508 2014-08-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 345/14 z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Zielona Góra
2014 1507 2014-08-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 335/14 z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdnica
2014 1490 2014-07-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 282/14 z dnia 14 maja 2014r. ustalenia na terenie gminy Iłowa liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 1489 2014-07-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 266/14 z dnia 8 maja 2014r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Niegosławice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawanai napojó alkoholowych
2014 1459 2014-07-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 283/14 z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Gozdnicy
2014 1378 2014-07-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 264/14 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Żagań
2014 1199 2014-06-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 148/14 z dnia 3 kwietnia 2014r. ustalenia liczby punków sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy Małomice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 1187 2014-06-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 160/14 z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zielona Góra (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego z 2013 r. poz. 2592)
2014 1185 2014-06-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 216/14 z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego poz. 2799)
2014 1163 2014-06-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 92/14 z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego i jednostek organziacyjnych Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, udzielenia ulg w spłacaniu należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych
2014 1109 2014-06-02 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 130/14 z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zasad ustuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalania liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Żagania
2014 1097 2014-05-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 10/14 z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Bobrowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 1043 2014-05-19 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 47/14 z dnia 13 marca 2014r. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1042 2014-05-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 73/14 z dnia 5 marca 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Świebodzin (Dz. Urz. Lub. nr 44 poz. 807)
2014 1041 2014-05-19 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 51/14 z dnia 5 marca 2014r. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Stare Kurowo
2014 1038 2014-05-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 72/14 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego z 2013 r. poz. 2066)
2014 1006 2014-05-07 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 17/14 z dnia 26 lutego 2014r. w przedmiocie opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2014 1005 2014-05-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1122/13 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasady usytuowania miejsc oraz warunków prowadzenia sprzedaży, a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2003 r. nr 1 poz. 20)
2014 1008 2014-05-07 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 24/14 z dnia 13 marca 2014r. w przedmiocie opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 1007 2014-05-07 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 20/14 z dnia 5 marca 2014r. w przedmiocie opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2014 994 2014-05-07 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 18/14 z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2014 932 2014-04-25 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 55/14 z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 926 2014-04-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1103/13 z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Czerwieńsk
2014 892 2014-04-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1108/13 z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania na terenie gminy Świdnica
2014 879 2014-04-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 16/14 z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sława
2014 734 2014-03-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1066/13 z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie lokalizacji i zatwierdzenia regulaminu targowiska miejskiego w Szprotawie
2014 735 2014-03-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1126/13 z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zielona Góra
2014 736 2014-03-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 888/13 z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji farmy wiatrakowej na gruntach obrębu Lubiatów w gminie Dąbie
2014 407 2014-02-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 874/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza, miejscem sprzedaży jak i miejscu sprzedaży
2014 408 2014-02-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 876/13 z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 365 2014-02-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 875/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży, kontroli przestrzegania zasad obrotu, usytuowania miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzebiel
2014 199 2014-01-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 829/13 z dnia 20 listopada 2013r. w przedmiocie zasad określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Witnica
2014 128 2014-01-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 772/13 z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2014 61 2014-01-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 784/13 z dnia 24 października 2013r. zmiany uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody
2013 2865 2013-12-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 634/13 z dnia 19 września 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 2403 2013-11-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 464/13 z dnia 28 sierpnia 2013r. na uchwałę Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 marca 2007r., Nr VII/36/07 w przedmiocie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kostrzyn nad Odrą (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego z 2007r. Nr 42, poz. 692 ze zm.)
2009 1424 2009-10-06 Wyrok Wyrok nr Sygn. akt I SA/Go 247/09 z dnia 21 lipca 2009r. Wyrok
2009 1414 2009-10-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 852/08 z dnia 9 czerwca 2009r. Wyrok
2009 1413 2009-10-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 301/09 z dnia 3 czerwca 2009r. Wyrok
2009 1412 2009-10-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 715/08 z dnia 12 marca 2009r. Wyrok
2009 1353 2009-09-18 Wyrok Wyrok nr Sygn.akt II SA/Go 216/09 z dnia 17 czerwca 2009r.
2009 1316 2009-08-28 Wyrok Wyrok nr sygn.akt I SA/Go 274/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2009r.
2009 1290 2009-08-20 Wyrok Wyrok nr Sygn. akt I SA/Go 2/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 lutego 2009r.
2009 1289 2009-08-20 Wyrok Wyrok nr Sygn. akt I SA/Go 876/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 listopada 2008r.
2009 1291 2009-08-20 Wyrok Wyrok nr Sygn. akt I SA/Go 256/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 czerwca 2009r.
2009 1293 2009-08-20 Wyrok Wyrok nr Sygn. akt I SA/Go 268/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 czerwca 2009r.
2009 1292 2009-08-20 Wyrok Wyrok nr Sygn. akt I SA/Go 248/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 czerwca 2009r.
2009 1202 2009-08-07 Wyrok Wyrok nr Sygn. akt II SA/Go 88/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 kwietnia 2009r.
2009 98 2009-01-19 Wyrok Wyrok nr Sygn. akt II SA/Go726/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 grudnia 2008r. .