Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 28

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2169 2019-08-01 Aneks Aneks nr 1/2019 Gminy Międzyrzecz; Województwa Lubuskiego z dnia 12 lipca 2019 r. do Porozumienia z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miedzyrzecz prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych dot. pielęgnacji i utrzymania czystości terenów zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz
2019 1551 2019-05-29 Porozumienie Porozumienie Województwa Lubuskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Czerwieńsk prowadzenia zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie: 1/ budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w Leśniowie Wielkim (odcinek 2 – działka nr ew. 106) 2/ letniego i zimowego utrzymania ścieżki rowerowej wybudowanej w ramach inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Leśniowie Wielkim”
2019 1517 2019-05-27 Porozumienie Porozumienie Powiatu Nowosolskiego; Województwa Lubuskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowosolskiemu prowadzenia zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie: 1/ przebudowy dróg wojewódzkich nr 315, 283, 278 polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ramach zadania „Kolej na rower – budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie Powiatu Nowosolskiego” 2/ letniego i zimowego utrzymania ścieżek rowerowych wybudowanych w ramach zadania „Kolej na rower – budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie Powiatu Nowosolskiego” w ciągu dróg wojewódzkich nr 315, 283, 278
2019 1475 2019-05-17 Porozumienie Porozumienie Gminy Międzyrzecz; Województwa Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Międzyrzecz prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych dot. pielęgnacji i utrzymania czystości terenów zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz
2018 2688 2018-11-21 Porozumienie Porozumienie nr DG.I.8061.11.2018 Województwa Dolnośląskiego; Województwa Lubuskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie organizowania publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich
2018 2363 2018-10-15 Porozumienie Porozumienie Gminy Kargowej; Województwa Lubuskiego z dnia 5 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kargowa prowadzenia zadań publicznych Województwa Lubuskiego
2018 2321 2018-10-11 Porozumienie Porozumienie Gminy Santok; Województwa Lubuskiego z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Santok prowadzenia zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie
2018 2302 2018-10-10 Aneks Aneks Gminy Świebodzin; Województwa Lubuskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. do Porozumienia nr DG.III.8014.46.2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Świebodzin prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych polegającego na budowie skrzyżowania w ramach inwestycji pn. „Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 276 (ul. Słowiańska) z drogą gminną (ul. Gronowa) w Świebodzinie”
2018 2070 2018-09-11 Porozumienie Porozumienie Gminy Zbąszynek; Województwa Lubuskiego z dnia 3 sierpnia 2018 r. sprawie powierzenia Gminie Zbąszynek prowadzenia zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie:
2018 1779 2018-07-23 Porozumienie Porozumienie Gminy Międzyrzecz; Województwa Lubuskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Międzyrzecz prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych dotyczącego utrzymania czystości zieleni i jej pielęgnacji w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 na terenie miasta Międzyrzecz
2018 1780 2018-07-23 Porozumienie Porozumienie Gminy Kożuchów; Województwa Lubuskiego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kożuchów prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych dotyczącego utrzymania czystości w obrębie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 283 i 297 w m. Kożuchów (rondo)
2018 1688 2018-07-06 Porozumienie Porozumienie Gminy Czerwieńsk; Województwa Lubuskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. sprawie powierzenia Gminie Czerwieńsk prowadzenia zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie jak w treści porozumienia
2018 1544 2018-06-27 Porozumienie Porozumienie Gminy Drezdenko; Województwa Lubuskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Drezdenko prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych dotyczącego utrzymania czystości i zieleni w pasie dróg wojewódzkich nr 160 i 164 na terenie miasta Drezdenka
2018 1202 2018-05-07 Porozumienie Porozumienie Gminy Czerwieńsk; Województwa Lubuskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Czerwieńsk prowadzenia zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie: 1) przebudowy dróg wojewódzkich nr 279 i nr 280 polegającej na budowie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czerwieńsk w ramach inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego m. Zielona Góra" 2) letniego i zimowego utrzymania ścieżki rowerowej wybudowanej w ramach inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego m. Zielona Góra"
2018 51 2018-01-04 Porozumienie Porozumienie nr DG.I.8061.30.2017 Województwa Dolnośląskiego; Województwa Lubuskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich
2017 2641 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr DG.III.8014.62.2017 Gminy Skąpe; Województwa Lubuskiego z dnia 24 listopada 2017 r. Województwem Lubuskim w sprawie powierzenia Gminie Skąpe części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych polegającego na przebudowie drogi woj. Nr 276 relacji Krosno Odrzańskie – Świebodzin na odcinku od km 28 + 407 do 29 + 406,5 - chodnik wraz z zatoką postojową w miejscowości Skąpe
2017 2355 2017-11-14 Porozumienie Porozumienie Gminy Nowej Soli - Miasto; Województwa Lubuskiego z dnia 19 października 2017 r.
2017 2207 2017-10-26 Porozumienie Porozumienie nr DG.III.8014.30.2017 Gminy Sulechów; Województwa Lubuskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych polegającego na budowie zatoki autobusowej w m. Kruszyna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 położonej na terenie Gminy Sulechów
2017 2208 2017-10-26 Porozumienie Porozumienie nr DG.III.8014.46.2017 Gminy Świebodzin; Województwa Lubuskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Świebodzin prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych polegającego na budowie skrzyżowania w ramach inwestycji pn. „Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 276 (ul. Słowiańska) z drogą gminną (ul. Gronowa) w Świebodzinie”
2017 1708 2017-08-02 Porozumienie Porozumienie Województwa Lubuskiego; Województwa Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia przez Województwo Lubuskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego
2017 1347 2017-06-08 Porozumienie Porozumienie Województwa Lubuskiego; Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego powierzonego zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi
2017 1312 2017-06-02 Porozumienie Porozumienie Województwa Dolnośląskiego; Województwa Lubuskiego z dnia 18 kwietnia 2017 r.
2017 397 2017-02-21 Porozumienie Porozumienie nr DG.I.8061.20.2016 Województwa Dolnośląskiego; Województwa Lubuskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich oraz przekazania dotacji związanej z realizacją tego zadania
2016 1004 2016-05-06 Porozumienie Porozumienie nr 9/UMWP/DIF/2016 Województwa Lubuskiego; Województwa Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie powierzenia przez Województwo Lubuskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego
2016 823 2016-04-13 Aneks Aneks nr 1 Do Porozumienia Nr DG.I.8060.17.2015 Z DNIA11.12 Województwa Dolnośląskiego; Województwa Lubuskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie powierzenia części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich oraz przekazania dotacji związanej z realizacją tego zadania
2016 83 2016-01-08 Porozumienie Porozumienie nr DG.I.8060.17.2015 Województwa Dolnośląskiego; Województwa Lubuskiego z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich oraz przekazania dotacji związanej z realizacją tego zadania
2014 2271 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie nr DG.V.8050.2.6.2014 Województwa Dolnośląskiego; Województwa Lubuskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych Legnica - Żary, Żary - Węgliniec oraz przekazania dotacji związanej z realizacją tego zadania
2014 1632 2014-09-16 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Województwa Lubuskiego z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie wykonania przez Gminę Dąbie zadania Województwa Lubuskiego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 288 w miejscowości Dąbie do zjazdu nad Jezioro Dąbie