Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 11

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1300 2019-04-26 Aneks Aneks Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 23 kwietnia 2019 r.
2019 278 2019-01-30 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 28 stycznia 2019 r.
2018 1686 2018-07-06 Aneks Aneks Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 5 lipca 2018 r.
2018 176 2018-01-24 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 22 stycznia 2018 r.
2017 845 2017-04-05 Komunikat Komunikat nr 2/17 Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 27 marca 2017 r. o podjęciu uchwały Nr XXIII/156/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/132/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2016-2023 zmienionej uchwałami: Nr XX/140/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 19 grudnia 2016 roku, Nr XXII/147/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 30 stycznia 2017 roku
2017 173 2017-01-20 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 20 stycznia 2017r.
2016 183 2016-01-25 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 22 stycznia 2016r.
2015 198 2015-01-29 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 27 stycznia 2015r.
2014 2460 2014-12-30 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 16 stycznia 2014r.
2011 1613 2011-07-26 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 10 czerwca 2011r. pomiędzy Powiatem Strzelecko – Drezdeneckim reprezentowanym przez:Andrzeja Bajko - StarostęAndrzeja Liberę - Wicestarostęprzy kontrasygnacie Skarbnika - Wandy PodhajnejaGminą Drezdenko reprezentowaną przez:Burmistrza Gminy Drezdenko - Macieja Pietruszakaprzy kontrasygnacie Skarbnika - Aleksandry Lachowicz
2011 1614 2011-07-26 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 28 czerwca 2011r. zawarte w dniu 28.06.2011 roku w Strzelcach Krajeńskich pomiędzy Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim, reprezentowanym przez:1. Starostę Strzelecko-Drezdeneckiego Andrzeja Bajko,2. Wicestarostę Strzelecko-Drezdeneckiego Andrzeja Liberę,przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Wandy Podhajnej,zwanymi dalej „Powiatem”,aGminą Dobiegniew reprezentowaną przez:Burmistrza Gminy Dobiegniew – Leszka Walocha,przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dobiegniew – Jacka Antropikazwanymi dalej „Gminą”