Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 19

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1474 2019-05-17 Aneks Aneks Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 17 maja 2019 r.
2019 555 2019-02-21 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 19 lutego 2019 r.
2018 445 2018-02-22 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Głogowskiego; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Słowo Życia" w Głogowie
2018 255 2018-01-31 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 31 stycznia 2018 r.
2017 1050 2017-04-24 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Wschowski Szkoły Podstawowej dla Dorosłych z klasami VII i VIII.
2017 190 2017-01-24 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 5 stycznia 2017 r.
2016 2026 2016-10-10 Porozumienie Porozumienie nr OSE.031.5.2016 Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2016 1060 2016-05-17 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, dla których Powiat Wschowski jest organem prowadzącym
2016 804 2016-04-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 23 marca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Wschowskiemu na rok 2016 na pokrycie kosztów wyprodukowania dowodów rejestracyjnych wraz ze znakami legalizacyjnymi przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych dla mieszkańców Gminy Wschowa w związku z nadaniem nazwy drodze wewnętrznej na podstawie uchwały Nr XIV/141/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 grudnia 2015 r.
2016 392 2016-02-25 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 24 lutego 2016r.
2016 137 2016-01-15 Aneks Aneks nr 1 Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 8 grudnia 2015r. do Porozumienia Nr 12/2015/16 z dnia 24.09.2015 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
2016 136 2016-01-15 Porozumienie Porozumienie nr 12/2015/16 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
2015 506 2015-03-12 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 12 marca 2015r.
2014 2452 2014-12-29 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 27 stycznia 2014r.
2013 1846 2013-08-20 Porozumienie Porozumienie nr EP.033.1.2013 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 12 kwietnia 2013r. Zarządu Powiatu Wschowskiego w sprawie objęcia specjalistyczną opieką psychologiczno-pedagogiczną w zakresie diagnozowania, wydawania opinii i orzeczeń dzieciom i młodzieży autystycznej z terenu Powiatu Wschowskiego
2013 1488 2013-06-11 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 7 maja 2013r. w sprawie finansowania w 2013 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wschowie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON
2012 2651 2012-12-11 Porozumienie Porozumienie nr 3/2012/13 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
2012 1502 2012-07-30 Porozumienie Porozumienie nr EP.031.1.2012 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie objęcia specjalistyczną opieką psychologiczno-pedagogiczną w zakresie diagnozowania, wydawania opinii i orzeczeń dzieciom niewidomym i słabo widzącym oraz autystycznym z terenu Powiatu Wschowskiego
2010 258 2010-03-11 Porozumienie Porozumienie nr 225/09 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 3 grudnia 2009r.