Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 49

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2207 2019-08-07 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 marca 2019 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
2019 1303 2019-04-26 Aneks Aneks Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r.
2019 279 2019-01-30 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 stycznia 2019 r.
2018 2106 2018-09-18 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 marca 2018 r. Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 R.
2018 167 2018-01-23 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 22 stycznia 2018 r.
2017 1234 2017-05-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 31 marca 2017 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
2017 392 2017-02-17 Porozumienie Porozumienie nr PZZD 2/2016 Wójta Gminy Trzebiechów; Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 20 października 2016 r.
2017 375 2017-02-15 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 13 lutego 2017 r.
2016 2259 2016-11-14 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.3.2016 WÓJTA GMINY BOJADŁA; Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 20 października 2016r.
2016 1651 2016-07-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
2016 193 2016-01-27 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 22 stycznia 2016r.
2015 1895 2015-11-05 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.2.2015 WÓJTA GMINY BOJADŁA; Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 20 października 2015r.
2015 952 2015-05-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.
2015 207 2015-01-30 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 stycznia 2015r.
2014 2454 2014-12-29 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 20 stycznia 2014r.
2014 2429 2014-12-22 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.3.2014 WÓJTA GMINY BOJADŁA; Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 16 września 2014r.
2014 917 2014-04-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 31 marca 2014r. z wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
2013 1854 2013-08-22 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.3.2013 Zarząd Powiatu Zielonogórskiego z dnia 6 maja 2013r. Zarząd Powiatu Zielonogórskiego o przejęcie zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi powiatowymi przez Gminę Babimost
2013 1519 2013-06-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarząd Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 marca 2013r. za 2012 rok
2013 1484 2013-06-07 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.5.2012 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 9 października 2012r.
2013 856 2013-03-25 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.4.2012 Zarząd Powiatu Zielonogórskiego z dnia 4 października 2012r.
2013 839 2013-03-22 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.2.2012 Zarząd Powiatu Zielonogórskiego z dnia 3 września 2012r. Zarząd Powiatu Zielonogórskiego
2013 27 2013-01-03 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.6.2012 Zarząd Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 października 2012r.
2013 22 2013-01-02 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.3.2012 Zarząd Powiatu Zielonogórskiego z dnia 2 października 2012r.
2012 2827 2012-12-20 Porozumienie Porozumienie nr 14/2012/13 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 1 października 2012r. w sprawie prowadzenia i finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2012 1117 2012-05-30 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 marca 2012r. Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO ZA OKRES 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011R.
2012 4 2012-01-11 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.5.2011 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 31 października 2011r. w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kargowa
2012 3 2012-01-11 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.4.2011 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 września 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Babimost zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego
2012 6 2012-01-11 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.7.2011 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Zabór zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego
2012 5 2012-01-11 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.6.2011 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 31 października 2011r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi
2011 1368 2011-06-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r.
2011 277 2011-01-26 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 24 grudnia 2010r. Aneks nr 2z dnia 24 grudnia 2010r.do Porozumienia Nr ES/3052/ 1 /2010 z dnia 10 marca 2010r. w sprawie realizacji zadania o nazwie „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w miejscowości Sulechów przy ul. St. Żeromskiego 38”.
2010 1918 2010-12-21 Porozumienie Porozumienie nr Gm / V / 2010 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Kargowa
2010 1919 2010-12-21 Porozumienie Porozumienie nr Gm / VI / 2010 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogóskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Bojadła
2010 1829 2010-12-10 Porozumienie Porozumienie nr Gm / II / 2010 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 10 października 2010r. w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk
2010 1828 2010-12-10 Porozumienie Porozumienie nr Gm / I / 2010 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 10 października 2010r. w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Babimost
2010 1831 2010-12-10 Porozumienie Porozumienie nr Gm / IV / 2010 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 10 października 2010r. w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zabór
2010 1830 2010-12-10 Porozumienie Porozumienie nr Gm / III / 2010 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 10 października 2010r. w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
2010 816 2010-06-23 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 8 czerwca 2010r.
2009 1596 2009-11-13 Aneks Aneks nr 1/09 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 września 2009r.
2009 1595 2009-11-13 Aneks Aneks nr 1/09 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 września 2009r.
2009 1598 2009-11-13 Aneks Aneks nr 1/09 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 września 2009r.
2009 1597 2009-11-13 Aneks Aneks nr 1/09 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 września 2009r.
2009 1539 2009-10-30 Porozumienie Porozumienie nr Gm/II/2009 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 1 września 2009r.
2009 1538 2009-10-30 Porozumienie Porozumienie nr Gm/I/2009 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 1 września 2009r.
2009 1541 2009-10-30 Porozumienie Porozumienie nr Gm/IV/2009 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 1 września 2009r.
2009 1540 2009-10-30 Porozumienie Porozumienie nr Gm/III/2009 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 1 września 2009r.
2009 1080 2009-07-10 Porozumienie Porozumienie nr 1/2009 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 10 lutego 2009r. o przejęcie zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi powiatowymi przez Gminę Babimost
2009 1081 2009-07-10 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 6 marca 2009r. do porozumienia Nr 1/2009 o przejęcie zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi powiatowymi przez Gminę Babimost