Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 34

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 293 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr II/6/2019 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin SGO5 na 2019 rok
2018 503 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XII/37/2018 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Celowego Związku Gmin SGO5
2017 2747 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XI/35/2017 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin SGO5 na 2018 rok
2017 2554 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr X/30/2017 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Celowego Związku Gmin SGO5 i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1480 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/25/2017 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Celowego Związku Gmin SGO5 za 2016 rok
2016 2795 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr V/14/2016 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin SGO5 na 2017 rok
2016 2727 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr V/17/2016 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/12/2016 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin SGO5
2016 2408 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr IV/11/2016 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2016 2370 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr IV/12/2016 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin SGO5
2016 1531 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr III/6/2016 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz od ogródków działkowych
2016 1532 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr III/7/2016 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin SGO5
2016 1533 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr III/8/2016 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Celowego Związku Gmin SGO5 i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1511 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr III/4/2016 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1512 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr III/5/2016 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 8 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XV/43/2014 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2016 1231 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr II/2/2016 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Celowego Związku Gmin SGO5 za 2015 rok
2015 2410 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin SGO5 na 2016 rok
2015 1018 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr III/19/2015 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 29 maja 2015r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Celowego Związku Gmin SGO5 za 2014 rok
2015 263 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr I/14/2015 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty na terenie gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin SGO5
2014 2457 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr XVII/49/2014 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Celowego Zwiazku Gmin SGO5 na 2015 rok
2014 1902 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XVI/46/2014 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/42/2014 z dnia 30 września 2014 r. Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin SGO5
2014 1837 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XV/43/2014 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 6 października 2014r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2014 1739 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/41/2014 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 30 września 2014r. w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Celowego Związku Gmin SGO5, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Celowego Związku Gmin SGO5, na których nie zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1738 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/42/2014 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dla nieruchomosci niezamieszkałych o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin wchodzacych w skład Celowego Związku Gmin SGO5
2014 1196 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XIII/37/2014 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Celowgo Związku Gmin SGO5 za 2013 rok
2014 60 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XI/33/2013 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin SG05 na 2014 rok
2013 1851 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr VII/21/2013 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/19/2013 z dnia 23 lipca 2013r. Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2013 z dnia 15 marca 2013r. Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin SGO5.
2013 1847 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr VI/19/2013 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2013 z dnia 15 marca 2013 r. Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin SGO5.
2013 1707 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr IV/15/2013 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin SGO5
2013 1325 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2013 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin SGO5
2013 1315 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr II/11/2013 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin SGO5
2013 1316 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr II/ 12 /2013 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1317 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr III/13/2013 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1313 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr II/9/2013 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin SGO5
2013 1314 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr II/10/2013 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi