Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 20

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 114 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XVII.3.2014 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Zielonogórskiego Związku Gmin na rok 2015.
2015 113 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XVII.1.2014 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i opłaty za pojemnik.
2014 1613 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XVI.4.2014 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 2 września 2014r. Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XII.2.2013 Zielonogórskiego Związku Gmin na rok 2014.
2014 322 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XI.1.2013 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr VIII.1.2013 Zielonogórskiego Związku Gmin na rok 2013
2014 325 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XIII.1.2013 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI.1.2013 z dnia 9 grudnia 2013r.
2014 309 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XII.2.2013 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Zielonogórskiego Związku Gmin na rok 2014
2013 2871 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XII.1.2013 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1932 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr IX.5.2013 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia budżetu Zielonogórskiego Związku Gmin na rok 2013
2013 1747 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr VIII.1.2013 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia budżetu Zielonogórskiego Związku Gmin na rok 2013.
2013 1524 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr VII.1.2013 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 10 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i opłaty za pojemnik.
2013 1388 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr VI.3.2013 ZGROMADZENIA ZIELONOGÓRSKIEGO ZWIĄZKU GMIN z dnia 10 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i opłaty za pojemnik.
2013 1389 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr VI.4.2013 ZGROMADZENIA ZIELONOGÓRSKIEGO ZWIĄZKU GMIN z dnia 10 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 1115 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr IV.1.2013 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 9 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 1116 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr IV.2.2013 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 9 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i opłaty za pojemnik
2013 1047 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr III.6.2013 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 21 marca 2013r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 1046 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr III.5.2013 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i opłaty za pojemnik.
2013 1045 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr III.4.2013 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1050 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr III.9.2013 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 21 marca 2013r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1049 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr III.8.2013 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 21 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1048 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr III.7.2013 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.