Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 44

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1290 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 3153 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr I/6/2018 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2019
2018 2590 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLII/98/2018 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 1460 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/92/2018 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 1461 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/93/2018 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
2018 1444 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/88/2018 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2018
2018 378 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/85/2018 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie
2017 2860 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/81/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2018
2017 2368 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/80/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
2017 2367 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/79/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie
2017 2366 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/78/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2017 2146 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/71/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
2017 1967 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/68/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
2017 1969 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/67/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie
2017 1965 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/66/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2017 1249 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/62/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie
2017 1060 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/61/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
2017 999 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/60/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2017 998 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/59/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
2017 997 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/58/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału obszaru Związku Celowego Gmin MG-6 na sektory do obsługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2016 2821 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/51/2016 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na 2017 rok
2016 2814 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/53/2016 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6
2016 1579 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/42/2016 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie
2015 2737 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/27/2015 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2016
2015 666 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/16/2015 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 667 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 668 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/50/2013 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2484 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2015
2014 966 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/81/2014 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 965 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/80/2014 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2014 964 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/79/2014 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie
2013 2860 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXII/68/2013 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2014
2013 1228 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XVII/53/2013 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie podziału obszaru Związku Celowego Gmin MG-6 na sektory do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
2013 1227 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XVII/ 50/2013 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1226 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XVII/ 49/2013 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 1231 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/59/2013 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie.
2013 1230 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/58/2013 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1229 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XVII/ 54/2013 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Związku Celowego Gmin MG-6, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 117 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XII/39/2012 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2013 r.
2012 934 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr VIII/29/2012 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statutu Związku Celowego Gmin MG-6
2011 2940 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr VII/24/2011 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2012
2011 2080 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr I/10/2011 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2011.
2010 920 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/32/2009 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2010.
2009 464 2009-04-03 Uchwała Uchwała nr X/17/08 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2009