Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 7

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 2243 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr VI/30/2012 Zgromadzenia Związku MIędzygminnego "EKO -PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 1 października 2012r. nr V/18/2012 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 2244 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr VI/31/2012 Zgromadzenia Związku MIędzygminnego "EKO -PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”.
2012 2245 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr VI/32/2012 Zgromadzenia Związku MIędzygminnego "EKO -PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/23/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” z dnia 1 października 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 2242 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr VI/29/2012 Zgromadzenia Związku MIędzygminnego "EKO -PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 1 października 2012r. nr V/22/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2239 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr VI/26/2012 Zgromadzenia Związku MIędzygminnego "EKO -PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 1 października 2012r. nr V/19/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2240 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr VI/27/2012 Zgromadzenia Związku MIędzygminnego "EKO -PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 1 października 2012r. nr V/20/2012 w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których części zamieszkują mieszkańcy oraz części na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 2241 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr VI/28/2012 Zgromadzenia Związku MIędzygminnego "EKO -PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 1 października 2012r. nr V/21/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.