Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 55

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1788 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr III/24/2019 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 1436 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr II/11/2019 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego „EKO – PRZYSZŁOŚĆ”, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2019 1435 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2019 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1438 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr II/13/2019 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 1437 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2019 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 131 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr I/7/2018 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2019
2017 2746 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XI/72/2017 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2018
2017 1392 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr X/62/2017 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolsko
2017 1393 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr X/63/2017 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sól
2017 1394 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr X/64/2017 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
2017 1389 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr X/59/2017 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto
2017 1390 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr X/60/2017 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlisko
2017 1391 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr X/61/2017 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bytom Odrzański
2017 1395 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr X/65/2017 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kożuchów
2017 1399 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr X/69/2017 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa
2017 1400 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr X/70/2017 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sława
2017 1401 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr X/71/2017 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa
2017 1396 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr X/66/2017 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Otyń
2017 1397 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr X/67/2017 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kargowa
2017 1398 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr X/68/2017 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojadła
2016 2806 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr IX/53/2016 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2016 2805 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr IX/52/2016 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
2016 2804 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr IX/49/2016 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2017
2016 1741 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2016 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego „EKO – PRZYSZŁOŚĆ”, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2016 1740 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2016 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 1743 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2016 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2016 1742 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2016 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi
2016 1739 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2016 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1249 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/40/2016 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
2016 1248 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/39/2016 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku nr II/19/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2015 2673 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2016
2015 2672 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego „EKO – PRZYSZŁOŚĆ”, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2015 990 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku nr V/18/2012 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 553 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr III/22/2015 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 552 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr III/21/2015 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 350 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr II/18/2015 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi
2015 349 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr II/17/2015 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których części zamieszkują mieszkańcy oraz części na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2015 352 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr II/20/2015 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi
2015 351 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr II/19/2015 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2015 348 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr II/16/2015 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 101 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr I/12/2014 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2015
2014 315 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XV/76/2014 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr V/23/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO – PRZYSZŁOŚĆ” w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 62 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2014
2013 2583 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO - PRZYSZŁOŚĆ” Nr V/21/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2584 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/31/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO -PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ.
2013 2585 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/23/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2018 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/63/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 13 września 2013r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 1464 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XI/51/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 25 marca 2013r. Nr IX/47/2013 zmienionej uchwałami Zgromadzenia Związku dnia 1 października 2012r. Nr V/22/2012 oraz z dnia 12 listopada 2012r. Nr VI/29/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1465 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XI/55/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 928 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr IX/47/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 1 października 2012r. Nr V/22/2012 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku z dnia 12 listopada 2012r. Nr VI/29/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 527 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/17/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 1 października 2012 r. w sprawie podziału obszaru Gmin Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na sektory.
2012 2818 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr VII/38/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "EKO - PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2013.
2012 2080 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr V/23/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 1 października 2012r. Zgromadzena Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 2081 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr V/25/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 1 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "EKO - PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2012 nr IV/15/2012.
2012 1565 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr II/9/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 31 lipca 2012r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego "EKO - PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2012.