WIZA

AKTU NORMATYWNEGO / ODPISU ORZECZENIA

Na p o dstawie art 15 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t. j. Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz. 449 ze zm.) udzielam wiz y i kieruję do ogłoszenia akty normatywne wymnienione poniżej .

 

 

Data aktu: 2009-10-26
Tytuł aktu: o założeniu ewidencji budynk ów i lokali w obrębach Nowe Gorzycko, Zielomyśl, Stołuń, Szarcz, Stoki, Świechocin, Policko, Janowo , Rańsko, Borowy Młyn, Silna w gminie Pszczew oraz obrębie Kuźnik w gminie Międzyrzecz
Organ wydający: STAROSTA MIĘDZYRZECKI
Wiza udzielona przez:
Imię i nazwisko: Zacharia
Stanowisko służbowe: referent prawny
Data udzielenia wizy: 2009-11-19