WIZA

AKTU NORMATYWNEGO / ODPISU ORZECZENIA

Udzielam wizy i kieru ję do ogłoszenia

Data aktu: 2009-11-05
Tytuł aktu: o złożeniu ewidencji budynków i lokali w obrębach: Gościnowo, Dobrojewo, Trzebiszewo, Murzynowo, Świniary, Krobielewko, Wiejce, Nowy Dwór, Skrzynica w gminie Skwierzyna
Organ wydający: STAROSTA MIĘDZYRZECKI
Wiza udzielona przez:
Imię i nazwisko: Zacharia
Stanowisko służbowe: Referent prawny
Data udzielenia wizy: 2009-12-04