WIZA

AKTU NORMATYWNEGO / ODPISU ORZECZENIA

 

Data aktu: 2010-01-08
Tytuł aktu: w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla gminy Bogdaniec, poprzez uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o ewidencję budynków i lokali, dla obiektu ; gmina Bogdaniec.
Organ wydający: Starosta Gorzowski
Wiza udzielona przez:
Imię i nazwisko: Anna Zacharia
Stanowisko służbowe: INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Data udzielenia wizy: 2010-02-17