WIZA

AKTU NORMATYWNEGO / ODPISU ORZECZENIA

 

Numer aktu: ../../2010
Data aktu: 2010-02-18
Tytuł aktu: w sprawie
Organ wydający: Starosta Zielonogórski
Wiza udzielona przez:
Imię i nazwisko: Anna Zacharia
Stanowisko służbowe: inspektor woj.
Data udzielenia wizy: 2010-02-25